Skip navigation


7. Konklusion

De samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug Den samfundsøkonomiske analyse af alkoholforbrug viste, at de samfundsøkonomiske gevinster ved moderat alkoholforbrug udgør mellem 1,3 og knap 1,8 mia. kr. Dette sættes i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger, som blev beregnet til 8,3 og 12,1 mia. kr. i 1996 ved brug af henholdsvis friktionsmetoden og human kapital metoden. Analysen viser, at der er betydelig usikkerhed forbundet med omkostningsberegningerne, som i en følsomhedsanalyse ligger mellem 6,2 og 17,2 mia. kr. afhængig af opgørelsesmetoden.
Resultaterne kan dog ses som et udtryk for, at alkoholstorforbrug er en markant samfundsøkonomisk belastning. Samtidig er der dog en samfundsøkonomisk gevinst ved moderat alkoholforbrug. Set fra en samfundsøkonomisk synsvinkel er det således gunstigt at begrænse alkohol overforbruget. Det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at forebyggende indsatser skal målrettes mod alkoholstorforbrug og ikke alkoholforbrug som sådan, idet moderat alkoholforbrug kan have sundhedsgavnlig og dermed også økonomisk gavnlig effekt.

Af kasseanalysen ses, at den offentlige sektor i 1996 havde et moms- og afgiftsprovenu fra alkoholomsætningen i Danmark på 6,6 mia. kr., hvilket betyder, at nettoudgifterne for den offentlige sektor som følge af alkoholforbruget var 1,5 mia. kr. i 1996.


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |