Skip navigation


Høreapparatområdet skal kulegraves

19-10-2010
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og socialminister Benedikte Kiær vil have en tilbundsgående undersøgelse af høreapparatområdet. Derudover har regeringen netop fremsat lovforslag om at sænke tilskuddet med 10 pct.

En kulegravning skal gå høreapparatområdet nærmere efter i sømmene. Målet med kulegravningen er bl.a. at se på udgiftskontrol, gennemsigtighed og kvalitetssikring af hele området.   

I forsommeren foreslog regeringen og Dansk Folkeparti som led i regeringens genopretningsplan at sænke tilskuddet til privat høreapparatbehandling med 10 pct. fra 1. januar 2011 og fastfryse det frem til 1. januar 2014, men ministrene er åbne for at se på behovet for yderligere tiltag.    

Baggrunden for fastsættelsen af det nuværende tilskud er, at alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten i 2002 stemte for forslaget om at hæve tilskuddet fra 3.000 kr. til 5.000 kr. (se link til debatten i Folketinget i 2002 nedenfor)   

Links:   

Servicelovens § 112 om tilskud til høreapparatbehandling  

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1513 af 13/12 2007 om godkendelse af private forhandlere af høreapparater

Sundhedsstyrelsens faglige vejledning om høreapparatbehandling

Socialministeriets lovforslag L 28 om nedsættelse af tilskuddet

Behandling af L 62 om at hæve tilskuddet fra 3000 kr. – 5000 kr. i 2002


Sidst opdateret 19-10-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |