Skip navigation


Ny national handlingsplan skal give flere organdonorer

08-07-2014
PRESSEMEDDELELSE - Mange syge danskere står på venteliste for at få en nyre eller et andet livsvigtigt organ. Med en ny national handlingsplan vil regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten derfor sætte nye initiativer i værk for at få flere organdonorer.

I øjeblikket er der over 400 danskere, der venter på et nyt organ – langt de fleste er nyrepatienter.

Det er mennesker, hvis liv kan reddes eller forlænges, hvis de kan få en organtransplantation. Derfor lancerer SR-regeringen nu sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en ny national handlingsplan, der skal gøre det muligt for flere syge danskere at få den transplantation, de venter på.

Handlingsplanen følger op på de anbefalinger, som et ekspertudvalg præsenterede tidligere på året, og den indeholder 23 konkrete initiativer, der skal være med til at styrke transplantationsområdet.

Målet skal nås ved bl.a. at få flere borgere til at tage stilling og tilmelde sig donorregistret. For selvom undersøgelser har vist, at 90 pct. af danskerne har en positiv holdning til organdonation, og godt 80 pct. er villige til selv at donere et organ, så er det i dag kun hver femte dansker, der har registreret sig.

Der er i handlingsplanen også fokus på at øge opmærksomheden omkring donation i sundhedsvæsenet og blandt sundhedspersonalet. På den måde vil man sikre, at der tages stilling til donation i alle relevante tilfælde.

Flere nyretransplantationer
Størstedelen af de mennesker, der står på transplantationsventeliste, er nyrepatienter. Ud af de samlede ca. 420 patienter, der ventede på et nyt organ i slutningen af 2013, ventede 347 af dem på en ny nyre. For netop nyretransplantationer kan levende donorer være en mulighed, og derfor har handlingsplanen et særskilt fokus på at få flere levende donorer.

Planen lægger eksempelvis op til, at transplantationscentrene skal være mere åbne over for, hvem der kan få lov til at donere en nyre, og at de skal indføre ensartede pakkeforløb for transplantationer. Det skal være med til at give en hurtig afklaring og en smidig proces i forbindelse med en transplantation.

I alt har handlingsplanen 23 konkrete initiativer inden for følgende indsatsområder:

  • Bedre anvendelse af eksisterende donorpotentiale
  • Bedre omsorg for pårørende
  • Donorpleje tidligere i forløbet hos uafvendeligt døende
  • Mulighed for flere levende donorer (nyretransplantationer)
  • Transplantation af organer fra hjertedøde donorer
  • Initiativer for at få flere til at tage stilling til organdonation

Læs 'National handlingsplan for organdonation'  (PDF)

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 08-07-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |