Skip navigation


Møde om Region Sjællands sygehusplan

01-03-2011
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og Region Sjælland har i dag afholdt møde om de kommende sygehusudbygninger i Region Sjælland.

Parterne er enige om, at Region Sjælland har udarbejdet en visionær sygehusplan, som både tilgodeser de sjællandske patienters behov for specialiseret sygehusbehandling og samtidig giver en god dækning i forhold til de akutte patienter i regionen.

Der er også enighed om vigtigheden af, at Region Sjælland – som planlagt - realiserer sygehusplanen herunder også samlingen af de specialiserede funktioner i Køge.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

"Vi har haft et godt og konstruktivt møde. Dialogen fortsætter om de spørgsmål regionen har fremlagt for ministeriet i dag med hensyn til, hvorledes regionen kan finansiere de resterende elementer af sygehusplanen," siger Bertel Haarder.


Yderligere oplysninger
Hanne Agerbak, tlf. 72 26 94 61


Sidst opdateret 01-03-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |