Skip navigation


Oplysninger om påstået sletning af mails i Sundhedsministeriet

29-09-2010
Notat – Oplysninger om påstået sletning af mails i Sundhedsministeriet

Baggrund

Den netop udkomne bog "Projekt Løkke" anfører, at embedsmænd i det daværende Sundhedsministerium i foråret 2009 skulle have fået ordre til at slette en række kontroversielle sagsakter i forbindelse med journalisters ansøgning om aktindsigt i en rapport om priser til privathospitaler jævnfør nedenstående citat.

"Der kommer derfor ordre til en håndfuld embedsmænd om, at de skal slette mails, der kan indeholde oplysninger om den hemmelige rapport. Flere embedsmænd i Sundhedsministeriet skal nu koordinere med andre ministerier for at sikre, at de mails, som bliver slettet det ene sted, også bliver slettet det andet sted."

Sagsakterne

Ministeriet har på baggrund af de fremsatte påstande om sletning af e-mails foretaget en nøje gennemgang af alle tilgængelige sagsakter. Ministeriet har i denne forbindelse gennemgået logfilen for ministeriets elektroniske arkiv, og fået rekonstrueret ét dokument, som var slettet fra den omtalte sag. Dokumentet havde ingen relevans for sagen. Ministeriet har tillige foretaget en screening af de involverede medarbejderes e-mail konti. Ministeriet er i øjeblikket færd med at gennemgå det materiale, som er fremkommet, herunder med henblik på at vurdere om der er akter, som burde have været journaliseret.

Medarbejderne

Ministeriet har på baggrund af de fremsatte påstande afholdt samtaler med de involverede medarbejdere d. 28.9 2010. Medarbejderne har til referat udtalt sig om konkrete spørgsmål vedrørende:

  • sletning af e-mails
  • sletning af dokumenter fra ministeriets ESDH-system

Medarbejderne oplyser samstemmende, at de

  • ikke tilsigtet har slettet e-mails af sagsdannende karakter
  • ikke har slettet dokumenter fra ministeriets ESDH-system
  • ikke har fået instruktion om at slette mails

Den særlige rådgiver

Ministeriet har kontaktet den tidligere særlige rådgiver Frank Korsholm d. 28.9 2010, som oplyser til sagen, at han aldrig har fået ordre til at slette mails, selv har slettet mails eller har givet ordre til andre om at slette mails.  Frank Korsholm oplyser yderligere:

"Jeg kan tilføje i forbindelse med denne sag, at jeg har sendt talepunkter til den konservative pressetjeneste og til den konservative sundhedsordfører Vivi Kier den 20 marts 2009 kl 14.53."

Rapport er offentliggjort og takster er nedsat

Ministeriet igangsatte i efterår 2008 et internt udredningsarbejde om afregning af private sygehuse. Arbejdet, som omfatter flere hundrede diagnoser, blev drøftet i Styregruppen for regeringens økonomiudvalg, ligesom spørgsmål i forbindelse hermed løbende blev drøftet med relevante ministerier.

Det blev 1. april 2009 aftalt med Danske Regioner, at der var behov for at kvalificere arbejdet yderligere inden offentliggørelse.

Udredningsarbejdet blev offentliggjort 28. oktober 2009 og samtidigt sendt til Folketings Sundhedsudvalg.

Taksterne til de private sygehuse er efterfølgende nedsat med godt 20 procent. 

Regler og retningslinjer

Det følger af forvaltningsloven og offentlighedsloven samt de uskrevne regler om god forvaltningsskik, at notatpligten skal iagttages i et sådant omfang, at et givent sagsforløb til enhver tid kan dokumenteres korrekt og fyldestgørende for offentligheden. Ministeriets medarbejdere er underlagt en række instrukser, der implementerer de nævnte forskrifter. Der vil således være tale om en overtrædelse af både gældende lovgivning og ministeriets interne retningslinjer, hvis en medarbejder sletter sagsakter. Hvis medarbejderen er i tvivl om karakteren af et dokument, kan medarbejderen altid kontakte ministeriets ledelse.

Konklusion

På baggrund af ministeriets samtaler med medarbejderne og den ovenfor nævnte gennemgang af sagsakterne er det ministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for de i bogen anførte påstande.

Gennemgangen af de relevante sagsakter viser, at de pågældende medarbejdere ikke har deltaget i sletning af sagsdannende materiale.

Det bemærkes, at ministeriet alene har forholdt sig til sit eget område. 

Yderliger oplysninger

Vedrørende mails:
Afdelingschef Helle Birkman Smith 21609300

Vedrørende udredningsarbejde:
Afdelingschef Svend Særkjær 25275610
 


Sidst opdateret 05-10-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |