Skip navigation


Bemærkning til rigsrevisors notat til statsrevisorerne

13-10-2010
PRESSEMEDDELELSE - Læs Indenrigs- og Sundhedsministeriets bemærkning til rigsrevisors notat til statsrevisorerne, som rigsrevisor har afgivet i dag.

Rigsrevisor har 13. oktober 2010 afgivet notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens adgang til Indenrigs- og Sundhedsministeriets udredningsarbejde i 2008 til 2009 om afregning med de private sygehuse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet tager notatet til efterretning og bemærker i den forbindelse:

Som følge af regeringsgrundlaget fra 2007 om at sikre fair konkurrence mellem private og offentlige hospitaler blev der i efterår 2008 igangsat et udredningsarbejde i Sundhedsministeriet.
I foråret 2009 blev det imidlertid besluttet, at udredningsarbejdet ikke var godt nok og skulle kvalificeres yderligere.

Med aftalen af 1. april 2009 med Danske Regioner startede en ny proces, hvor man var enige om, at udgangspunktet for taksterne i 2009 skulle være de priser, som regionerne havde opnået ved at sende behandlinger i udbud under strejken.
Det førte til en reduktion på 17 procent af taksterne 1. juli 2009, og at afregningen med privat hospitaler fra januar 2010 skulle ske med udgangspunkt i nye referencetakster.

På baggrund af dette fokuserede man på de fremadrettede referencetakster, frem for at skrive videre på et rapportudkast.
Udredningsarbejdet blev således aldrig til en færdig og godkendt rapport.
Rigsrevisor fik den ufærdige rapport 2. juli 2009.

Ministeriet vurderede, at udredningsarbejdet ikke var færdigt og kvalificeret, og at den med sit fokus på fremtidige takster ikke var relevant for Rigsrevisionens undersøgelse, der omhandlede hidtidige køb af sundhedsydelser.

Dermed har man i ministeriet ikke i tilstrækkelig grad været opmærksom på den adgang Rigsrevisionen har til selv at foretage en bedømmelse af materialets relevans.
Dette fritager imidlertid naturligvis ikke ministeriet for ansvar, og det skal beklages, at man i ministeriet ikke af egen drift udleverede det foreløbige resultat af overvejelserne i udredningsarbejdet.

Dette har indenrigs- og sundhedsministeren ligeledes beklaget i et brev til rigsrevisor torsdag den 7. oktober 2010.

Ministeriet vil gøre sit yderste for at sikre et fremtidigt godt samarbejde og har tilført yderligere ressourcer til opgaven. 

Læs mere om betaling af privathospitaler


Sidst opdateret 15-10-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |