Skip navigation


Bedre dokumentation

22-09-2009
Tredje – og sidste – fase af afbureaukratiseringsprogrammet afrapporteres

I april 2009 blev rapporten ”Bred scanning af barrierer for effektiv opgaveløsning” offentliggjort her på hjemmesiden. I september blev rapporten ”Kortlægning og måling af administrative opgaver” Nu offentliggøres rapporten ”Bedre dokumentation”, som er en omfattende kortlægning og analyse af dokumentationen på sundhedsområdet. Rapporten indeholder også forslag til, hvordan dokumentationen kan forbedres.  

Rapporten er udarbejdet af et konsulentfirma for en arbejdsgruppe bestående af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Finansministeriet. Arbejdsgruppen har gennemført et arbejde med afbureaukratisering og bedre dokumentation på det regionale sundhedsområde. Initiativet på sundhedsområdet er en del af regeringens samlede afbureaukratiseringsprogram.

Læs rapporten i nedenstående pdf-fil

Rapportens 41 forslag er beskrevet i nedenstående bilag


Sidst opdateret 18-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |