Skip navigation


Midlertidig suspension af det udvidede frie sygehusvalg

16-06-2008
Om aftalen om suspension af det udvidede frie sygehusvalg mellem regeringen og Danske Regioner.

Om aftalen om suspension af det udvidede frie sygehusvalg mellem regeringen og Danske Regioner.  

Aftalen indebærer, at regeringen snarest vil fremsætte lovforslag om ændring af sundhedsloven, så det udvidede frie sygehusvalg suspenderes for perioden fra lovændringens ikrafttræden og indtil 1. juli 2009.

Indtil lovændringens ikrafttræden søges indgået aftale med de private sygehuse under ordningen med henblik på at tilrettelægge visitationen, så den samlede sygehuskapacitet udnyttes bedst muligt til patienter, som er henvist fra regionerne efter behovsmæssige kriterier. Forhandlinger om udformningen og vilkårene herfor indledes i dag.

Patienter, som i henhold til det udvidede frie sygehusvalg er henvist eller henvises til behandling på private sygehuse og klinikker under ordningen, bevarer deres ret til behandling. Som anført i aftalen er det en fælles opgave at sørge for, at de mest syge får behandling først. Det kan for nogle patienter betyde en længere ventetid på privatsygehusene, end der hidtil har været ved anvendelsen af det udvidede frie sygehusvalg.


 
 
 
 


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |