Skip navigation


Rapport fra udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet

14-09-2007
PRESSEMEDDELELSE - Udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet fremlægger i dag forslag til nye vilkår for private sygehuse og klinikkers samarbejde med den offentlige sektor efter den udvidede fritvalgsordning.

Udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet fremlægger i dag forslag til nye vilkår for private sygehuse og klinikkers samarbejde med den offentlige sektor efter den udvidede fritvalgsordning.

Udvalget anbefaler, at den nuværende model justeres i to etaper:

På kort sigt – dvs. den resterende del af 2007 og hele 2008 samt evt. 2009 – anbefaler udvalget en model, hvor taksterne og øvrige vilkår grundlæggende baseres på en forhandling mellem parterne. For at skabe en øget stabilitet i det økonomiske grundlag for de private aftalesygehuse anbefaler udvalget, at takster og vilkår for den resterende del af 2007 baseres på en forlængelse af de nuværende forlængede 2006-aftaler – dog justeret for pris- og lønudvikling og produktivitet samt med mulighed for genforhandling på udvalgte behandlingsområder. I forlængelse heraf anbefaler udvalget, som konfliktløsningsmodel, en voldgift, der fastsætter vilkårene indenfor en fastsat frist.

På lidt længere sigt anbefaler udvalget at der søges udviklet et PrivatDRG baseret på sektortilpassede takster, der kan danne udgangspunkt for fastlæggelsen af taksterne under det udvidede, frie sygehusvalg. Etableringen af et PrivatDRG må opfattes som et udviklingsprojekt, fx. i form af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen med deltagelse af regioner og private sygehuse.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Regeringens målsætning er at sikre, at ventetiderne er de kortest mulige. Nu har vi fået udvalgets forslag til vilkår for de private sygehuses samarbejde med det offentlige efter den udvidede fritvalgsordning. Vi skal sikre, at patienterne fortsat kan tilbydes hurtig behandling til den bedst mulige pris samtidig med at vi styrker kvaliteten og patienternes frie valg. Jeg vil snarest muligt følge op på udvalgets anbefalinger ”.

Udvalget blev sammensat, fordi det ikke lykkedes Amtsrådsforeningen og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark at nå til enighed om takstniveauet for indgåelse af aftaler med private sygehuse/klinikker for 2006. Det betød, at indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte taksterne for de områder, der ikke kunne opnås enighed om. Parterne har siden forlænget de eksisterende aftalevilkår for 2006 først frem til 1. april 2007 og derefter til 1. oktober 2007.

Kontakt

Pressemedarbejder Martin Deichmann, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, mde@im.dk, tlf. 40 82 06 37.

 


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |