Skip navigation


Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer

24-07-2007
PRESSEMEDDELELSE - Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der er behov for ambitiøse strukturændringer og investeringer for at nå den fælles målsætning om et moderne hospitalsvæsen med højtspecialiserede afdelinger, så patienterne sikres bedre behandling.

Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der er behov for ambitiøse strukturændringer og investeringer for at nå den fælles målsætning om et moderne hospitalsvæsen med højtspecialiserede afdelinger, så patienterne sikres bedre behandling. Regeringen vil derfor – som en del af kvalitetsreformen – afsætte 25 mia. kr. til investeringer og nybyggeri i det danske sygehusvæsen.

Et ekspertpanel skal vurdere de konkrete større anlægsprojekter i regionernes fremtidige sygehusstruktur og afgive indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfylder de fastsatte målsætninger og principper for kvalitet, finansiering og øget produktivitet. Panelet skal samtidig vurdere om de enkelte projekter er fornuftige set i sammenhæng med den samlede strukturudvikling i sundhedsvæsnet. Etableringen af Ekspertpanelet er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner i aftalen om regionernes økonomi for 2008.

Nu er fire af de fem medlemmer i Ekspertpanelet udnævnt og kommissoriet for Ekspertpanelets arbejde fastlagt.

Forskningschef Erik Juhl bliver formand for Ekspertpanelet. Som tidligere direktør for Københavns Sundhedsvæsen og senere H:S og med en baggrund som overlæge dr. med. har Erik Juhl en væsentlig indsigt i de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Senest har Erik Juhl været udpeget som statsministerens personlige repræsentant under arbejdet med kvalitetsreformen. Ekspertpanelet består i øvrigt af:

● Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom, professor

● Ragnhild Aslaksen, chefarkitekt på Helsebygg Midt i Trondheim

● Bo Brismar, cheflæge i landstinget i Stockholm Len

Udnævnelsen af det sidste medlem sker snarest.

Lars Løkke Rasmussen kalder det værdifuldt, at det er lykkedes at få sat et hold af både danske og udenlandske eksperter.

Vi står foran en omfattende investering i fremtidens sundhedsvæsen, og Ekspertudvalget skal være garant for, at vi får så meget sundhed som muligt for pengene. Derfor er det værdifuldt at kunne præsentere et stærkt hold af danske og internationale eksperter, der tilsammen har præcis de kvaliteter, som er afgørende, når der skal træffes beslutninger om fremadrettede sundhedsinvesteringer af historiske dimensioner.”

Ekspertpanelets medlemmer besidder en kombination af kompetencer.

Det historiske spring ind i fremtiden for det danske sygehusvæsen bliver hjulpet sikkert på vej af et hold eksperter, der både har forstand på at behandle patienter, bygge sygehuse og at sikre bedre rammer for effektiv produktion med målrettede investeringer. Opgaven er at sikre, at de fysiske rammer bliver til glæde for både patienter og personale,” siger Lars Løkke Rasmussen.

Kontakt :

Anni Lundqvist, pressemedarbejder: 7226-9406 mobil 4082-0634

John Erik Pedersen, kontorchef: 7226-9466 mobil: 4082-0632

Vagn Nielsen, afdelingschef: 7226-9491 mobil: 4056-3068


Sidst opdateret 16-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |