Skip navigation


Efterlønsmodtagere i andre EU-lande får ret til offentlig sygesikring

05-03-2010
PRESSEMEDDELELSE - Nye regler fra 1. maj 2010

Fra 1. maj 2010 kan danske efterlønsmodtagere, der bor i et andet EU-land, dækkes af den offentlige sygesikring og dermed få ret til alle offentlige sundhedsydelser i bopælslandet, på samme vilkår som andre forsikrede i dette land. Udgifterne betales af den danske stat. Hidtil har danske efterlønsmodtagere, der bor i andre EU-lande som Tyskland og Spanien, selv skullet betale for deres sygesikring 
 

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) er glad for, at der er fundet en løsning på spørgsmålet om offentlig sygesikring af danske efterlønsmodtagere, der bor i et andet EU-land:
 

”Der er fundet en rigtig god løsning på fællesskabsniveau, så danske efterlønsmodtagere i andre EU-lande nu kan bevare tilknytningen til den danske sygesikring og dermed få ret til offentlige sundhedsydelser i det land, de bor i. Det styrker mobiliteten mellem landene.”
 

Den 1. maj 2010 erstattes EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl. af EF-forordning 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Den nye EF-forordning 883/04 omfatter også modtagere af efterløn. EF-forordningens regler bl.a. om koordinering af sundhedsydelser gælder derfor også for danske efterlønsmodtagere. Det er kommunerne, der udsteder de relevante sundhedskort og blanketter til brug for sygesikring af efterlønsmodtagere, der bor i andre EU-lande. 
 

De nye EF-regler betyder på sundhedsområdet bl.a. følgende: 

  • danske pensionister, der bor i et andet EU-land, skal fremover have EU-sygesikringskortet fra Danmark
  • danske efterlønsmodtagere, der bor i et andet EU-land, kan sygesikres i deres bopælsland til udgift for den danske stat,
  • visse familiemedlemmer til danske sikrede skal fremover have et særligt sundhedskort og EU-sygesikringskortet fra Danmark,
  • en grænsearbejder, der går på pension, får mulighed for at fortsætte en behandling, der er indledt i arbejdslandet, også efter at vedkommende er gået på pension. 

Arbejdsdirektoratet har bedt A-kasserne om at videreformidle information fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om de nye regler til danske efterlønsmodtagere, der bor i andre EU-lande, inden udgangen af marts 2010, se nyhedsbrevet på dette link: http://www.adir.dk/sw34404.asp

Læs mere om de nye regler.

Kontakt:
Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dktlf. 40820637


Sidst opdateret 05-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |