Skip navigation


Regeringen vil hæve strafferammen for grov dopingkriminalitet

11-01-2013
PRESSEMEDDELELSE - Kampen mod doping skal styrkes. Regeringen er klar til at hæve strafferammen for grov dopingkriminalitet.

Regeringen ser med stor alvor på dopingkriminalitet, der i dag af kriminelle anses for et attraktivt indtjeningsområde. Regeringen vil derfor i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag, der indebærer en forhøjet strafferamme for dopingkriminalitet i tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

"Doping udgør i dag et attraktivt marked for rockere, bander og andre kriminelle. Det skal vi ikke tolerere. Derfor er vi i regeringen klar til at sætte hårdt mod hårdt og indføre en forhøjet strafferamme for særligt grove tilfælde af dopingkriminalitet", siger justitsminister Morten Bødskov.

Han peger på, at en skærpelse vil betyde, at dansk lovgivning kommer på linje med vores nabolande i Norge og Sverige, hvor strafferammen begge steder er på 6 år for grove overtrædelser.

Justitsministeriet vil nu i samarbejde med anklagemyndigheden og politiet overveje den konkrete udformning af en ny bestemmelse om grov dopingkriminalitet. Regeringen forventer at være klar med et lovforslag i næste folketingssamling.

"Doping udgør en alvorlig sundhedsfare, og brug af doping kan medføre alvorlige sundhedsskader for dem, der bruger det. Derfor vil vi i regeringen gå langt for at dæmme op for problemerne med doping, og jeg glæder mig over dette seneste skridt i kampen mod doping," siger sundhedsminister Astrid Krag.

Sidste år udfærdigede en arbejdsgruppe om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre en rapport, som indeholdt en række anbefalinger til, hvordan man kan forbedre dopingkontrollen i motions- og fitnesscentre i Danmark.

Som opfølgning på rapporten iværksatte regeringen i juni 2012 otte konkrete tiltag, der fortsætter dopingbekæmpelsen i de kommercielle motions- og fitnesscentre ad frivillighedens vej. Bl.a. tilvejebringes der mere fleksible aftalemuligheder mellem motions- og fitnesscentre og Anti Doping Danmark, således at flere centre vil indgå en frivillig aftale med Anti Doping Danmark om dopingkontrol eller forebyggelse af doping.

Derudover intensiveres kampen mod doping i motions- og fitnesscentre ved oprettelse af et elektronisk register over dopingsanktionerede. Kulturministeren fremsætter et lovforslag om registeret 16. januar 2013.

Fakta om doping
Tal fra Rigspolitiet viser, at der i de første tre kvartaler af 2012 blev indgivet 793 anmeldelser om doping, der blev rejst 808 sigtelser, og der var 869 fældende afgørelser.

Fra januar 2012 til 31. oktober 2012 blev der beslaglagt 245.405 enheder.

Den seneste danske befolkningsundersøgelse fra 2010 viser, at cirka 44.000 personer i Danmark har erfaring med muskelopbyggende stoffer. I 1999 var tallet 15.000, så der er tale om en kraftig stigning. Det er især mænd mellem 17 og 45 år.

Befolkningsundersøgelser fra Sverige, Norge og Finland rapporterer om nogenlunde samme forekomst i brugen af muskelopbyggende stoffer.

Af fysiologiske og anatomiske bivirkninger kan nævnes leverskader, forhøjet blodtryk, ophobning af væske i kroppen, forstørret hjerte, åreforkalkning, sterilitet, nedsat immunforsvar, impotens, nedsat egenproduktion af testosteron, forstørrede bryster (gynekomasti), forstørret prostata, menstruationsforstyrrelser, basstemme og skægvækst.

Desuden kan der forekomme en række psykologiske og psykiatriske bivirkninger: tendens til vold og ukontrollabel adfærd, psykotiske træk, ændret seksualdrift, svingende humør med depression og risiko for selvmord. Hertil kommer risiko for uforklarlig pludselig død.

Yderligere information:
Emil Melchior, kommunikationschef, Justitsministeriet, tlf.: 40 37 67 37
 
Thomas Bille Winkel, pressechef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tlf.: 40 91 98 78


Sidst opdateret 06-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |