Skip navigation


Første skridt mod et tættere arktisk samarbejde om sundhed

17-02-2011
PRESSEMEDDELELSE - Onsdag tog de arktiske sundhedsministre det første skridt mod et tættere samarbejde på sundhedsområdet ved det første Arktiske Sundhedsministermøde nogensinde. Mødet fandt sted under overskriften ”Shared Challenges – Different Solutions”. Sundhedsdeklarationen underskrives

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Agathe Fontain underskriver "The Arctic Health Declaration". Foto: Leiff Josefsen


De arktiske lande står over for en række fælles udfordringer på sundhedsområdet. Det gælder bl.a. en stigende forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme og udbredelsen af smitsomme sygdomme, psykiske sygdomme, misbrug og selvmord.

Der er gode grunde til at samarbejde om at finde de rigtige løsninger og udveksle viden og erfaringer. Det stod klart efter en dag med oplæg ved ledende eksperter i arktisk sundhed og drøftelser mellem repræsentanterne for de arktiske regeringer og oprindelige folks organisationer.

Særligt i forhold til forebyggelse, telemedicin og forskning kan de arktiske lande lære meget af hinanden. Behandlingen af psykiske sygdomme og forebyggelsen af misbrug og selvmord er blandt de områder, hvor de arktiske lande også ønsker at dele erfaring, viden og derved opbygge flere kompetencer.

Mødet blev afsluttet med underskrivelsen af ”The Arctic Health Declaration”, der er udtryk for de arktiske landes hensigt om et tættere samarbejde på sundhedsområdet.

I deklarationen udtrykker de arktiske lande enighed om, at landene med fordel kan udveksle best practise, og at forskning i sundhedsfremme og forebyggelse i højere grad skal have fokus på de oprindelige befolkninger i Arktis.

”Jeg er glad for, at vi har taget initiativ til en tættere dialog på sundhedsområdet i Arktis med henblik på at fremme fælles løsninger”, siger Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Agathe Fontain.

”Vi kan lære meget af hinanden, og forhåbentlig markerer dette møde begyndelsen på en ny tradition”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.


Læs ”The Arctic Health Declaration” underskrevet af de arktiske sundhedsministre   


Yderligere oplysninger


  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet, kontorchef Katrine Schjønning tlf. (+45) 25 27 56 32 eller e-mail ksc@im.dk

  • Departementet for Sundhed, Departementschef Ann B. Kjeldsen, tlf. (+299) 48 49 15 eller e-mail:

Sidst opdateret 17-02-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |