Skip navigation


Bureaukratiet skal ud af sygehusene

12-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - Færre regler og mindre bureaukrati skal give læger, sygeplejersker og andre ansatte på landets sygehuse mulighed for mere tid til behandling af patienter. Dette skal bl.a. nås ved at forlænge udfordringsretten frem til og med 2013.

Færre regler og mindre bureaukrati skal give læger, sygeplejersker og andre ansatte på landets sygehuse mulighed for mere tid til behandling af patienter. Dette skal bl.a. nås ved at forlænge udfordringsretten frem til og med 2013.

Både de statslige og de regionale regler i regionerne skal gøres enklere, så læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan bruge mere tid på at undersøge og behandle patienterne og mindre tid på administration og papirarbejde.


Med den netop indgåede økonomiaftale er der enighed om at øge fokus på forbedrede arbejdsgange p
å de enkelte sygehuse. Det skal sikre en effektivisering af opgaveløsningen i forhold til selve behandlingen, men også i forhold til de administrative opgaver som for eksempel journalføring, registrering og mødetilrettelæggelse. 
 

Regeringen vil i samarbejde med Danske Regioner arbejde for at mindske dokumentationsbyrden for sundhedspersonalet, så en større del af arbejdstiden kan anvendes på patienterne.   

Der er i dag et overlap mellem forskellige sundhedsregistre. En mere entydig indgang til dokumentation kan lette det sundhedsfaglige personale for dobbeltregistreringer og give et bedre og mere målrettet grundlag for at bruge kvalitetsoplysninger i patientbehandling. Regeringen og Danske Regioner er enige om at antallet af dobbeltregistreringer, som minimum skal halveres.   

Derudover er udfordringsretten blevet forlænget til og med 2013.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:

”Netop nu, hvor vi skal i gang med at etablere Danmarks nye sygehusstruktur og skal til at bygge både nye supersygehuse og etablere et nyt netværk af sundhedscentre og lægehuse, vil jeg opfordre alle sundhedspersonaler i regionerne til at ryste posen og tænke frit i, hvordan vi indretter vores nye sygehusstruktur bedst muligt. Vi står med en helt enestående chance for at modernisere de interne arbejdsgange på en måde, så vi få effektive arbejdsrutiner og bedre sammenhæng i patientforløbene – til glæde for både sundhedspersonalet og patienterne. Men det kræver, at alle kommer ud af busken og deler ud af deres gode ideer.”

Afbureaukratiseringen på sygehusene blev indledt med regeringens plan ”Mere tid til velfærd”, som skal bidrage til mindre bureaukrati i kommuner og regioner. På sundhedsområdet indeholder planen 14 konkrete initiativer, der har til formål at sikre en mere effektiv organisering af de administrative opgaver, så læger og sygeplejersker bruger færrest muligt ressourcer på papirarbejde og interne procedurer. Et gennemgående tema i de 14 initiativer er en mindskelse af dokumentationsbyrden, hvilket vil frigøre betydelige ressourcer og dermed give læger, sygeplejersker og andre ansatte på landets sygehuse mulighed for mere tid til behandling af patienter.

 

 Læs "Aftale om regionernes økonomi for 2011"  (pdf) 


Yderligere oplysninger
Kontorchef Henrik Grosen Nielsen, tlf. 72 26 96 88
Pressemedarbejder Marie Nyhus tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 12-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |