Skip navigation


Enighed om at styrke rehabilitering

13-05-2009
PRESSEMEDDELELSE - Patienter med behov for rehabilitering skal sikres velkoordinerede og sammenhængende forløb, afpasset den enkeltes behov. Det var konklusionen, da minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, den 12. maj 2009 drøftede rehabiliteringsindsatsen med KL og Danske Regioner.

På mødet blev parterne også enige om at arbejde for, at de gode erfaringer i regioner og kommuner bliver delt, så den positive udvikling, der er i gang på området fortsætter og spredes til alle kommuner og regioner.

Minister for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, udtaler:

”Det glæder mig, at KL og Danske Regioner er enige i, at alle patienter selvfølgelig skal sikres den nødvendige rehabiliteringsindsats. Der er allerede mange gode takter rundt omkring i regioner og kommuner – de skal nu sættes i spil hele vejen rundt. Det vil vi i fællesskab arbejde på at sikre.”

Parterne er enige om, at det først og fremmest skal ske gennem en mere effektiv identifikation af patienternes behov og en styrket koordinering af indsatsen, hvor den rækker på tværs af myndigheder og sektorer. Og så skal der ske en mere systematisk vidensspredning og identifikation af ”best practice”. 

Formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg Tove Larsen udtaler: 

Jeg er glad for ministerens initiativ, og at vi er enige om, at det er vigtigt at tilpasse indsatsen efter patientens behov. Ikke alle har samme behov for rehabilitering, derfor skal vi være skarpe på, hvem der har behov for hvad”.

Endelig er der enighed om, at det er afgørende, at vi bliver bedre til at systematisere og formidle den dokumentation, der findes, for fortsat at kunne følge og udvikle området. 

Næstformand for Danske Regioner Kristian Ebbensgaard hilser den styrkede indsats på rehabiliteringsområdet velkommen:

Patienterne har krav på et sammenhængende forløb mellem sektorer og myndigheder. Derfor er jeg meget tilfreds med, at ministerium, regioner og kommuner nu er blevet enige om at styrke samarbejdet yderligere.”

På den baggrund vil Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sammen med KL og Danske Regioner iværksætte en række tiltag til at formidle best practice på området og til fremadrettet at følge op på indsatsen. 

Kontakt: Pressemedarbejder Marie Louise Rostrup-Nielsen, mph@sum.dk , tlf: 25 27 56 22


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |