Skip navigation


Flere ressourcer til sundhedsområdet – økonomiaftale 2009

14-06-2008
Regeringen har i dag indgået aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009. Aftalen indeholder et realløft til sundhedsområdet i 2009 på godt 1,6 mia. kr. til behandlinger og bedre medicin på sygehusene.

Herudover tilføres regionerne 375 mio. kr. i 2009 til bl.a. en styrket indsat i forhold til kronikere samt øget aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien.

Der er i aftalen taget særlige forholdsregler for at afvikle den ventetidspukkel, som er opstået under overenskomstkonflikten. Herunder agter regeringen midlertidigt at suspendere det udvidede frie sygehusvalg indtil den 1. juli 2009.

Aftalen giver et markant løft til det danske sundhedsvæsen gennem investeringer i nye og moderne sygehuse. Der er afsat 25 mia. kr. til sygehusinvesteringer de kommende 10 år. De 15 mia. kr. udmeldes den 1. februar 2009. 

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen udtaler:

Aftalen sætter en tyk streg under, at sundhedsvæsenet har regeringens topprioritet. Vi skaber gode rammer for et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Et sundhedsvæsen, der giver god behandling til tiden.

For mig er det afgørende, at vi får afviklet patientpuklen hurtigst muligt. Derfor skal vi også udnytte den kapacitet, som vi har oparbejdet på de private sygehuse, bedst muligt til gavn for patienterne. Vi sætter det udvidede frie sygehusvalg på standby i en kort periode for at komme ventetidspuklen til livs. Mandag morgen sendes invitation til regionerne og de private sygehuse for at lægge en plan for arbejdet.”

Se aftalen om regionernes økonomi for 2009

For yderligere oplysninger kontakt pressemedarbejder Marie Louise Poulsen-Hansen tel.: 25 27 56 22


 


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |