Skip navigation


Ny regulering af samarbejdet mellem læger og industri

25-06-2013
PRESSEMEDDELELSE - "Sundhedsvæsenet baserer hver dag vigtige beslutninger om eksempelvis brugen af ny medicin på rådgivning fra udvalgte specialister. Det er vigtigt, der ikke kan sås tvivl om, hvorvidt økonomiske interesser har haft indflydelse på de faglige anbefalinger", siger sundhedsminister Astrid Krag, som derfor vil stramme reglerne for samarbejdet mellem sundhedspersoner og de to store industrier på sundhedsområdet.

Sundhedsministeren nedsatte sidste år en bredt sammensat arbejdsgruppe til at vurdere behovet for ændringer i reguleringen af samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien. Den endelige rapport, som offentliggøres i dag, indeholder en lang række forslag, som ministeren vil gå videre med.

Blandt andet et forslag om, at sundhedspersoners samarbejde med virksomheder, der f.eks. producerer kunstige hofter eller andet medicinsk udstyr, reguleres på lige fod med det regelsæt, der gælder for samarbejde med lægemiddelindustrien. I dag er der ingen regulering af samarbejdet med medicoindustrien, mens det for eksempel kræver en særlig tilladelse, hvis en læge ønsker at bijobbe for en virksomhed, der udvikler medicin.

"Der er ikke grundlæggende forskel på, om man som læge samarbejder med en virksomhed om at udvikle en bestemt slags medicin eller en ny kunstig hofte. Derfor vil jeg indføre ens regler for samarbejde om både lægemidler og medicinsk udstyr", siger sundhedsminister Astrid Krag.

Nye regler om lægers og andre sundhedspersoners ejerskab af aktier
Et stort flertal i arbejdsgruppen anbefaler også, at bl.a. læger, der medvirker til udarbejdelsen af nationale retningslinjer om brug af lægemidler og medicinsk udstyr, ikke fremover har lov til at eje aktier i de virksomheder, der producerer produkterne. For sundhedspersoner, der ikke sidder i centrale udvalg, er flertallet enige om en model, hvor aktieposter for mere end 200.000 kr. kun kan tillades, hvis man søger om det.

"Det er et godt princip, at sundhedspersoner, der rådgiver offentlige myndigheder om brug af lægemidler og medicinsk udstyr, ikke ejer aktier i samme industri. Det giver rene linjer, og jeg tror, de fleste rådgivende læger kan glæde sig over, at der ikke vil kunne rejses mistanke om baggrunden for deres faglige vurdering. For andre sundhedspersoner vil jeg følge den anbefaling, at det over en vis beløbsgrænse kræver en konkret vurdering i Sundhedsstyrelsen", siger Astrid Krag.

Sundhedsministeren vil fremlægge forslagene fra rapporten for medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg 27. juni.

Til udmøntning af arbejdsgruppens anbefalinger fremlægger ministeren bl.a. forslag til ny lovgivning i næste folketingssamling. 

Læs hele rapporten 'Forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder' (PDF)

Fakta om arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen blev nedsat af sundhedsministeren i februar 2012.

Lægeforeningen, Tandlægeforeningen, Apotekerforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, Forbrugerrådet, Danske Patienter, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har været repræsenteret i arbejdsgruppen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.
Særlig rådgiver Allan Wessel, tlf.: 50 74 34 61.

Sidst opdateret 25-06-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |