Skip navigation


Forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicoindustri

25-02-2013
NYHED - Sundhedsministeriet har sendt et rapportudkast om regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder i høring.

Sundhedsminister Astrid Krag nedsatte i februar 2012 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at vurdere samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder og på den baggrund komme med anbefalinger til, hvordan samarbejdet evt. kan reguleres.

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et rapportudkast, som netop er sendt i bred høring.

Af rapporten fremgår det bl.a., at arbejdsgruppen foreslår, at medicovirksomheders samarbejde med sundhedspersoner så vidt muligt reguleres på samme måde, som det er tilfældet med lægemiddelvirksomheder. I dag er der ingen regulering af samarbejdet på medicoområdet. 

Læs rapportudkastet ’Forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder’ på Høringsportalen   

Høringsfristen udløber 18. marts. Herefter gør arbejdsgruppen rapporten færdig, og den offentliggøres.

Fakta om arbejdsgruppen
Følgende organisationer har været medlemmer af arbejdsgruppen:

- Lægeforeningen
- Tandlægeforeningen
- Apotekerforeningen
- Lægevidenskabelige Selskaber
- Lægemiddelindustriforeningen
- Medicoindustrien
- Forbrugerrådet
- Danske Patienter
- Danske Regioner
- Sundhedsstyrelsen
- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse


Sidst opdateret 28-02-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |