Skip navigation


Ministre styrker kontrollen med nordiske læger

22-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - De nordiske sundhedsministre har besluttet at styrke patientsikkerheden i Norden med øget adgang til udveksling af information, når nordiske læger krydser landegrænserne for at arbejde som læge i et andet nordisk land.

Nu skal patientsikkerheden i Norden styrkes. For at undgå episoder med ’farlige’ læger, har de nordiske sundhedsministre besluttet, at der inden årets udgang skal være en øget adgang til udveksling af information om hidtidig virksomhedsudøvelse, når nordiske statsborgere ansøger om autorisation som læge i andre nordiske lande.

"Vi er meget tilfredse med denne øgede gensidige åbenhed, som øger patientsikkerheden, når man bliver behandlet af en læge fra et andet nordisk land", siger de nordiske sundhedsministre i en fælles udtalelse fra mødet i Nordisk Ministerråd for social- og sundhedsministre.

Hidtil har landenes myndigheder ikke løbende udvekslet oplysninger om kritik og om skærpede tilsyn, påbud, virksomhedsindskrænkninger og lignende over for lægers virke. Det har heller ikke været muligt for landenes sygehuse at få adgang til sådanne oplysninger om stillingsansøgere fra andre nordiske lande. Sygehusene forventes dog fortsat selv også at indhente referencer på ansøgerne som led i deres almindelige arbejdsgiveransvar. Landenes myndigheder og sygehuse får også adgang til oplysninger om tidligere problemer i den enkelte læges virksomhed.

”Med tilslutningen til det danske formandskabs forslag bliver der tale om hurtigere og mere hyppig udveksling af oplysninger, vi får historiske oplysninger med og også sygehusene får adgang til oplysningerne. Endelig kommer oplysningerne også til at omfatte tandlæger og andet sundhedspersonale”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

De nordiske social- og sundhedsministres møde afholdes i disse dage i Aalborg i Danmark, der har formandskabet for Nordisk Ministerråd i år.


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |