Skip navigation


Bedre kontrol med udenlandske læger

26-02-2010
PRESSEMEDDELELSE — Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) vil have strammet op på godkendelse af udenlandske læger

På baggrund af de seneste dages debat om autorisation af udenlandske læger vil indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) have strammet op for godkendelse af udenlandske læger.
Han er på et møde med Sundhedsstyrelsens direktør Jesper Fisker blevet enige om følgende:

  1. Sundhedsstyrelsen vil indskærpe over for de ansættende sygehuse, at en midlertidig autorisation kun dokumenterer, at lægen har en uddannelse fra et godkendt universitet i udlandet. Det er sygehusets opgave at vurdere, om den pågældende er en kvalificeret læge. Den vurdering skal sygehuset foretage i prøveperioden. Det er for at sikre, at praksis svarer til papirerne. En læge med midlertidig autorisation arbejder altid under den ledende overlæges ansvar.
  2. Se på om Uddannelsesafdelinger skal vurdere lægernes kompetencer og give lægerne ansvar i forhold til deres kompetencer. For velfungerende og dygtige læger, vil det være muligt at få patientansvar tidligt i forløbet, andre læger skal overvåges langt tættere.
  3. Der skal indenfor Norden og indenfor EU arbejdes på, at oplysninger fra andre lande om faglige problemer i den enkelte læges arbejde, herunder oplysninger af ældre dato bør følge den pågældende læge, også når vedkommende skifter mellem lande. De nordiske lande vil initiere dette straks og der arbejdes i EU på et fælles elektronisk identitetskort for sundhedspersoner med oplysninger om autorisationsforhold og uddannelse.
  4. Sundhedsstyrelsen vil sikre, at oplysninger om sundhedspersoners faglige virksomhed vil være tilgængelige for de ansættende sygehuse, det gælder særligt for prøveansættelser. På den måde får det enkelte sygehus mulighed for at få oplysninger om læger hvis faglige kompetence de er i tvivl om.

Indenrigs- og sundhedsministeren siger:

”Vi har brug for, at dygtige læger fra 3. Lande lande hurtigt kan rekrutteres til Danmark. Men det er afgørende, at patienter kan være trygge ved, at deres kvalifikationer er fuldt på højde med danske lægers. Vi har en ordning, hvor ansøgernes uddannelse tjekkes af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Københavns Universitet, hvorefter deres kunnen skal efterprøves i praksis på hospitalerne som underordnede læger uden selvstændigt ansvar. Sundhedsstyrelsen vil nu indskærpe over for regionerne, at denne praktiske vurdering selvfølgelig skal ske i begyndelsen af perioden med midlertidig autorisation,” siger Bertel Haarder.

Fakta:

Københavns Universitet vurderer uddannelsespapirerne
Københavns Universitet vurderer på vegne af Sundhedsstyrelsen ansøgerens uddannelsespapirer som efter autorisationsloven i alt væsentlighed skal svare til en dansk lægeuddannelse.

Københavns Universitet bemærker i nogle sager, at ansøgerens uddannelse er taget på et universitet, der ikke er opført på WHO’ s liste over anerkendte universiteter, men vurderer, at lægeuddannelsen forekommer sammenlignelig. Hvis det er tilfældet, er det Sundhedsstyrelsens praksis at kræve af ansøger, at vedkommende gennemfører en 6 måneders ulønnet praktikperiode som føl.

Det danske autorisationssystem lægger vægt på, at læger fra 3.lande hurtigt kan komme ud og arbejde på en afdeling og få afprøvet deres kvalifikationer.
Det er afdelingerne, der bedst kan bedømme om personen kan komme til at fungere som læge i Danmark. Nogle lande har sprogtest og faglige tests inden de sendes 3. lands læger ud på afdelingerne.

Det er en ledende overlæge, der har ansvaret for tredje lande lægers arbejde og patientkontakt under prøveansættelser og praktik.
Hvis lægen ikke har fået midlertidig autorisation, men kun er i praktik, arbejder han eller hun udelukkende som lægens medhjælp. Midlertidig autorisation giver ikke ret til selvstændigt virke som læge. Lægen må kun udføre sit arbejde på ansættelsesstedet under den ledende overlæges ansvar. Sundhedsstyrelsen vil nu indskærpe overfor regionerne deres bedømmelsesansvar i forhold til at ansætte læger uden dansk autorisation eller læger med midlertidig autorisation.

Yderligere information:
Kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen Susse Maria Holst, tlf 2510 7509


Sidst opdateret 18-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |