Skip navigation


Ny sundhedspakke styrker patientsikkerheden

21-09-2012
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Astrid Krag tager nu initiativ til at styrke sikkerheden for patienter markant. Det gør hun ved at lancere en samlet patientsikkerhedspakke, som indeholder 20 konkrete initiativer.

Alle danskere skal kunne regne med at modtage en ordentlig behandling i sundhedsvæsenet. Men den seneste tids omtale af specifikke sager på sundhedsområdet har imidlertid vist, at der er behov for forbedringer flere steder.

Senest har fokus været rettet mod forskellige indopererede implantater, som har vist sig at være sundhedsskadelige, mens der tidligere har været sager, der viste en manglende viden om sjældne, men alvorlige bivirkninger af visse lægemidler, og sager, der viste mangler i forhold til at kunne gribe ind over for læger, der ikke lever op til kravene om omhu og samvittighedsfuldhed.

Den nye patientsikkerhedspakke skal være med til at reducere risikoen for, at der opstår nye, lignende sager.

"Det er en ambitiøs pakke, som tydeligt viser, at regeringen prioriterer kvaliteten i det danske sundhedsvæsen og har skarpt fokus på patientsikkerhed. Det seneste års uheldige episoder har vist os, at vi bliver nødt til at skrue endnu mere på kontrolknapperne for at sikre patienternes sikkerhed. Med pakkens initiativer giver vi derfor bl.a. Sundhedsstyrelsen endnu større muskler til at gribe ind i situationer, hvor patientsikkerheden er i fare", siger Astrid Krag.

De 20 initiativer i patientsikkerhedspakken kan deles ind i fire fokusområder:

  • Bedre sikkerhed ved brug af implantater og andet medicinsk udstyr
  • Flere muligheder for at gribe ind over for og stille krav til læger m.fl.
  • Mere sikre lægemidler
  • Mere og bedre oplysning om sundhedsbehandling

Patientsikkerhedspakkens mange initiativer giver Sundhedsstyrelsen nye og mere effektive muligheder for at identificere evt. problemer med medicinsk udstyr, sikre bedre lægemidler, stille krav til læger, tandlæger m.v. samt sikre bedre oplysning og opstille strengere regler for, hvordan man må reklamere for sundhedsbehandlinger.

Flere af initiativerne kræver lovændringer, og disse lovforslag sendes i dag i høring.

Se lovforslagene på borger.dk - Høringsportalen:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og autorisationsloven
Forslag til lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger
Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66
Kontorchef Julie Marie Cederholm, tlf. 72 26 93 55
Kontorchef Nina Moss, tlf. 72 26 95 01

                     


Sidst opdateret 05-10-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |