Skip navigation


Pulje skal bekæmpe social ulighed i sundhedsvæsnets behandling

05-10-2012
PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Astrid Krag lancerer nu et nyt initiativ til bekæmpelse af social ulighed i sundhedsvæsnet. Med en ansøgningspulje på fem mio. kroner får patientforeninger mulighed for at søge støtte til indsatser, der bidrager til at få ny viden og finde nye løsninger på uligheden i sundhed.

Der er brug for ny og bedre viden om, hvordan ulighed i sundhed opstår, og hvordan den kan bekæmpes. Det mener sundhedsminister Astrid Krag, og hun ønsker i den sammenhæng at få nye partnere i spil – patientforeninger. Derfor har hun nu afsat fem mio. kroner, som kan søges af patientforeninger, der bidrager med ny viden på området.

”Det er min helt klare ambition, at Danmark skal have et sundhedsvæsen, der kombinerer den bedste faglige kvalitet med en evne til at møde patienterne i øjenhøjde. De to ting udelukker ikke hinanden, men i takt med, at behandlingen i sundhedsvæsnet bliver mere og mere specialiseret, så skal vi hele tiden have fokus på, hvordan vi får alle med,” siger Astrid Krag.

Den nye pulje kan søges af patientforeninger, som med konkrete tiltag og projekter ønsker at bidrage til reducere den sociale ulighed i sundhedsvæsenet. Det kan de være med til ved blandt andet at dele deres omfattende viden om danskernes oplevelse af sundhedsvæsenet.

”At sikre lighed i vores sundhedsvæsen må ikke blive en centralt placeret skrivebordsøvelse. Jeg vil gerne invitere alle parter og interessenter med til at løse udfordringen. Jeg har allerede fået involveret regioner, sygehuse og kommuner – med puljen tager vi så fat på, hvordan patienterne og civilsamfundet kan bidrage og gøre os klogere,” forklarer sundhedsministeren.

Puljen giver derfor mulighed for at søge støtte inden for to områder:

·          Afprøvning af konkrete indsatser, hvor man allerede har konstateret, at der er behov for at sætte ind, og man gerne vil prøve nye metoder

·          Afdækning af faktorer af betydning for den sociale ulighed i sundhedsvæsnet og indhentning af viden

Link til Sundhedsstyrelsens puljeopslag


Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66
Kontorchef Jakob Krogh, tlf. 72 26 94 33 


Sidst opdateret 05-10-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |