Skip navigation


Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter

15-05-2018
PULJEOPSLAG - Sundheds- og Ældreministeriet inviterer private, landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.

Der er afsat op til 900.000 kr. til fordeling i 2018.

Der kan søges om midler til oplysningsvirksomhed om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter eller pårørende til smertepatienter.

Puljen kan blandt eksempelvis yde støtte til telefonisk eller internetbaseret telefonrådgivning, kurser i rådgivning af smertepatienter for ansatte og frivillige medarbejdere i foreninger og organisationer foruden udvikling eller revision samt produktion og distribution af informationsmaterialer på diverse platforme.

I bedømmelsen af indkomne ansøgninger vil der blandt andet blive lagt vægt på dokumenteret erfaring og relevante kvalifikationer inden for området, at den ansøgende forening eller organisation har den fornødne kapacitet og at aktiviteterne ikke har et kommercielt sigte. Der ydes ikke tilskud til privatpersoner.

Ansøgning inkl. budget skal sendes til medint@sum.dk  inden fristens udløb kl. 12:00 den 15. juni 2018.

Læs mere her puljen og hent ansøgningssekma


Sidst opdateret 15-05-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |