Skip navigation


Nye rådgivningsteams skal reducere brugen af medicin i psykiatrien

03-10-2014
NYHED - Fem regioner får 35 millioner kroner til tværfaglige rådgivningsteams, der skal være med til at reducere forbruget af medicin i den psykiatriske behandling.

Mennesker med psykiske lidelser behandles ofte med flere typer medicin, der kan give en række utilsigtede bivirkninger. Derfor er det vigtigt at sikre, at ingen får unødigt store mængder af medicin.

Regionerne får nu 35 millioner kroner, som følge af satspuljeaftalen for 2014-17, til at etablere såkaldte medicinteams. De tværfaglige teams, som blandt andet vil bestå af psykologer, læger og farmaceuter, skal sikre, at sundhedspersonalet i psykiatrien får mere rådgivning om medicineringen. Og ikke alene skal medicinforbruget nedbringes, patienter og deres pårørende skal også i langt højere grad inddrages i deres medicinske behandling.

Og det er vigtigt, at man ser nærmere på medicinforbruget i psykiatrien, mener sundhedsministeren:

”For mennesker med psykiske lidelser hjælper det bestemt ikke altid med mere medicin. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan man kan få dem til at trappe ned på forbruget og eventuelt trappe helt ud af medicinen. Og det kan de tværfaglige teams hjælpe med, blandt andet fordi de kan se på problematikken fra flere sider,” siger Nick Hækkerup.  

De tværlige teams henvender sig til mennesker med psykiske lidelser på blandt andet bosteder og i sygehuspsykiatrien. Og ikke alene vil patienterne i langt højere grad blive involveret i deres egen behandling, der vil også blive ansat flere fagpersoner, som har et indgående kendskab til problematikken.

Alt dette vil være med til at løfte kvaliteten i behandlingen af psykiatriske patienter.

 
Fakta: Hvem får penge fra satspuljen?

  • Region Nordjylland får tildelt cirka 4 mio. kr. til farmakologisk behandling af psykiatriske patienter med inddragelse af patient og pårørende.
  • Region Midtjylland får tildelt cirka 6,3 mio. kr. til oprettelse af et medicinteam.
  • Region Syddanmark får tildelt cirka 7,4 mio. kr. til etablering af en psykofarmakologisk rådgivningsfunktion.
  • Region Sjælland får tildelt cirka 5,2 mio. kr. til etablering af et medicinrådgivningsteam.
  • Region Hovedstaden får tildelt cirka 12 mio. kr. til flere farmaceuter i Region Hovedstadens Psykiatri.

Sidst opdateret 03-10-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |