Skip navigation


Nyt partnerskab skal halvere brugen af bælter i psykiatrien

12-06-2014
PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Nick Hækkerup har nu sat sin underskrift på den aftale med regionerne, der skal være med til at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. I partnerskab med regionerne skal målet om en halvering af bæltefikseringer være nået inden 2020.

”For mig er et af de vigtigste skridt, vi kan tage for at sikre ligeværd i psykiatrien, at vi får nedbragt brugen af bælter til folk med psykisk sygdom. Selvom der længe har været et politisk ønske om mindre tvang, er der ikke sket nok. Det er det, vi får gjort noget ved nu,” siger sundhedsminister Nick Hækkerup. 
 
Sammen med Danske Regioner kan sundhedsministeren i dag præsentere den partnerskabsaftale, som skal være med til at realisere regeringens mål; nemlig at halvere brugen af bæltefikseringer frem mod 2020. Et mål, som med finanslovsaftalen for 2014 bl.a. blev understøttet med 50 mio. kr. årligt i permanente midler til partnerskaber med regionerne og 100 mio. kr. i 2014 til fysiske forbedringer på lukkede afdelinger.
 
”Psykiatrien har gennem mange år haltet bagefter, og derfor har vi i regeringen lavet en handlingsplan for psykiatrien. Og så har vi givet psykiatrien en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Alt sammen gør vi med ønsket om en mere moderne psykiatri, der møder patienterne med ligeværd og respekt. Og i den sammenhæng er det helt centralt, at vi får skruet ned for brugen af bælter, remme og anden tvang.”
 
Partnerskabsaftalen, der er indgået mellem sundhedsministeren og Danske Regioner, skal danne ramme om det kollektive mål om, at antallet af patienter, der spændes fast med bælter og remme, skal halveres i 2020, samtidig med at der sker en reduktion i den samlede brug af tvang i psykiatrien.

Udover aftalen med Danske Regioner indgår ministeriet også partnerskaber med de enkelte regioner. Som led i aftalerne skal de enkelte regioner beskrive, hvordan de vil reducere tvang.
Task Force for Psykiatriområdet skal inddrages i udformningen af partnerskaberne og vil løbende følge op på regionernes udmøntning af initiativerne i partnerskaberne. 

Finanslovsaftalen:
Finansieringen af partnerskaberne stammer fra finansloven fro 2014, hvor regeringen, Venstre og Konservative blev enige om at øremærke 50 mio. kr. årligt til ”Partnerskaber om tvangsnedbringelse”.

I aftaleteksten står der bl.a.:

  • Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2014 til at indgå partnerskaber med regionerne til opnåelse af målsætningen om halvering af tvangsanvendelsen. Midlerne kan blandt andet anvendes til initiativer i regionerne om patientinddragelse, kompetenceudvikling samt udbredelse og implementering af metoder med gode nationale og internationale erfaringer.
  • Udmøntningen af de konkrete mål for nedbringelse af tvang kræver en nærmere vurdering foretaget af relevante parter for at sikre at realisering af de konkrete mål sker på et fagligt funderet grundlag.

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: 23 23 00 03.
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69.


Sidst opdateret 12-06-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |