Skip navigation


300 mio. kr. til behandling af psykiatriske patienter

09-07-2007
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og satspuljepartierne indgik i 2006 en ny fireårig psykiatriaftale på sundhedsområdet. Med aftalen blev der afsat 680 mio. kr. til en fortsat udbygning af kapaciteten og udvikling af behandlingstilbuddene i psykiatrien. Læs mere

Regeringen og satspuljepartierne indgik i 2006 en ny fireårig psykiatriaftale på sundhedsområdet. Med aftalen blev der afsat 680 mio. kr. til en fortsat udbygning af kapaciteten og udvikling af behandlingstilbuddene i psykiatrien.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har som led i udmøntning af psykiatriaftalen besluttet at støtte 22 projekter i psykiatrien med i alt 300 mio. kr. over en fireårig periode.

Ved at støtte de 22 projekter har regeringen sammen med partierne bag psykiatriaftalen 2007-2010 sikret, at der i alle regioner kan ske styrkelse af indsatsen for de psykiatriske patienter. Styrkelsen vil ske på 3 prioriterede områder.

For det første er der bevilget 120 mio. kr. til projekter indenfor retspsykiatrien. Der er bl.a. afsat midler til en udbygning af kapaciteten for at give mulighed for, at patienter kan komme hurtigt i behandling og for at give plads til langvarige, stabiliserende indlæggelser.

For det andet er der bevilget 60 mio. kr. til projekter, som har til formål at styrke og udvikle tilbuddene til personer, som lider af f.eks. depression eller angst. Der er bl.a. afsat midler til oprettelse af klinikker til disse patienter og til et udbygget samarbejde mellem psykiatrien og de praktiserende læger.

Endelig er der bevilget 120 mio. kr. til at øge tilgængeligheden i psykiatrien og til at styrke den udgående virksomhed. Der er bl.a. afsat midler til etablering af opsøgende psykoseteams.

Jeg er ikke i tvivl om, at de midler, vi nu tilfører psykiatrien, vil give et mærkbart løft til behandlingen af de psykiatriske patienter, siger Lars Løkke Rasmussen.

Se "Projektoversigt - psykiatripuljen 2007-2010" ( pdf-udgave og i html-udgave ).


Sidst opdateret 10-01-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |