Skip navigation


Fem kommuner kommer "i sikre hænder"

28-06-2013
NYHED – Patientsikkerheden skal styrkes i de kommunale sundhedstilbud, og nu er fem kommuner blevet udvalgt til at gå forrest. Det nye demonstrationsprojekt ”I sikre hænder” skal vise, hvordan patientsikkerheden kan forbedres i kommunerne, og erfaringerne skal på sigt udbredes til alle landets kommuner.

Piller, der bliver glemt eller forsvinder i det tykke gulvtæppe, en brækket hofte efter et uheldigt trin eller et stort, smertefuldt tryksår, der gør livet surt for en ældre plejehjemsbeboer. Alt sammen hverdagsting, der truer sikkerheden for patienter og borgere i landets kommuner, og alt sammen ting der kan forebygges og undgås ved enkle greb. Det er tanken bag projektet ”I sikre hænder”.

Fem kommuner – en i hver region – er nu blevet udpeget som Patientsikre Kommuner; Thisted, Viborg, Sønderborg, Lolland og Frederiksberg Kommuner. Kommunerne skal være frontløbere i patientsikkerhedsprojektet ”I sikre hænder”, som sundhedsminister Astrid Krag har søsat sammen med KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

”Det er glædeligt, at vi nu har fået sat navne på de kommuner, der skal gå forrest. De er alle valgt, fordi de allerede har et stærkt fokus på patientsikkerhed og dermed et godt grundlag at arbejde videre fra. De skal fungere som gode eksempler på, hvad man kan opnå ved at satse på patientsikkerheden,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Baggrunden for projektet er, at man – ved at lave små ændringer i arbejdsgangene – kan forebygge mange af de fejl eller utilsigtede hændelser, der hvert år finder sted i de kommunale sundhedstilbud. I 2012 blev der rapporteret over 98.000 utilsigtede hændelser i den kommunale sundhedssektor – en fordobling i forhold til 2011. Størstedelen af de rapporterede hændelser omhandler medicinhåndtering, fald og tryksår.

”Erfaringer fra sygehusverdenen viser, at man kan forebygge rigtig mange fejl og ulykker ved at ændre små arbejdsgange og rutiner og skærpe fokus på patientsikkerheden. De erfaringer skal vi have ud til de mange kommunale sundhedstilbud, hvor de også kan gøre en markant forskel,” siger Astrid Krag.

16 kommuner søgte om at blive valgt som Patientsikker Kommune, og i udvælgelsen af de fem er der bl.a. lagt vægt på kommunernes ressourcer og erfaringer, men også på en både geografisk og demografisk spredning.

Projektet skydes i gang efter sommer og bliver gennemført som et treårigt demonstrationsprojekt, der skal vise potentialerne ved at sætte fokus på patientsikkerheden. De nye erfaringer, som de fem kommuner får samlet igennem projektet, skal efterfølgende bredes ud til resten af landets kommuner.  

Sundhedsministeren skubbede sidste efterår projektet i gang med en opstartsbevilling på 3 mio. kr., og med regeringens sundhedspolitiske udspil fra foråret blev der afsat 20 mio. kr. Og endelig har kommunerne med økonomiaftalen for 2014 afsat 8 mio. kr. til projektet.


Sidst opdateret 01-07-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |