Skip navigation


Viden om erstatningssager skal sikre færre skader på patienter

18-01-2013
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsvæsnet skal i højere grad bruge viden om patientskader til at løfte kvaliteten i behandlingen. Det mener sundhedsministeren, der derfor nu nedsætter en ny arbejdsgruppe, som skal omsætte viden om fejl og skader til konkrete projekter, der kan forbedre patientsikkerheden.

"Vi vil aldrig helt kunne undgå, at der sker patientskader, men vi kan uden tvivl blive bedre til at tage ved lære af de fejl og skader, som opstår i forbindelse med behandling i sundhedsvæsnet. Og når vi nu eksempelvis ved, at en stor del af de udbetalte erstatninger, skyldes, at patienterne for sent får stillet en kræftdiagnose, så er det da oplagt at bruge den foreliggende viden til at forebygge, at den slags fejl sker", siger sundhedsminister Astrid Krag. 
 
Ministeren henviser til, at der alene på kræftområdet siden 2008 er udbetalt 175 mio. kr. i erstatninger til patienter, fordi Patientforsikringen har vurderet, at sundhedsvæsnet har været for længe om at stille en diagnose. En stor del af erstatningerne er udbetalt til brystkræftpatienter.
 
For at få omsat den viden, som blandt andre Patientforsikringen løbende indsamler om patientskader, til en mere systematisk forebyggende indsats, har sundhedsministeren taget initiativ til at etablere en arbejdsgruppe, der bl.a. skal identificere områder i sundhedsvæsenet, hvor der enten er mange patientskader, eller hvor der udbetales høje erstatningsbeløb.
 
Arbejdsgruppen, der vil have repræsentanter for Danske Regioner, Patientombuddet, Patientforsikringen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, skal også komme med forslag til konkrete projekter på udvalgte områder, hvor der er potentiale for at løfte kvaliteten.
 
Astrid Krag understreger, at det nye initiativ først og fremmest skal forbedre patientsikkerheden. Men ministeren håber også, at man som en sidegevinst kan frigøre midler, der i dag bruges til patienterstatninger, til at styrke sundhedsvæsnet.  
 
"En indsats på eksempelvis brystkræftområdet vil have flere positive effekter. For det første vil de kvinder, som tidligt får stillet en diagnose hurtigere kunne indlede et behandlingsforløb og dermed øge deres chancer for at overleve sygdommen. Men hvis vi kan begrænse skader og fejl, så kan vi også nedbringe udgifterne til erstatninger. Og dermed kan vi frigøre ressourcer, som vi kan bruge til at styrke kvaliteten i behandlingen", siger sundhedsministeren.
 
I de senere år har stadig flere patienter søgt om erstatning, efter at være kommet til skade i sundhedsvæsnet. Og erstatningsudbetalingerne som følge af behandlings- og lægemiddelskader er fra 2006 til 2011 fordoblet.
 
I 2011 blev der udbetalt 814 mio. kr. i patienterstatninger, og prognoser fra Patientforsikringen viser, at de samlede erstatningsudbetalinger vil stige til ca. 1 mia. kr. i 2015.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 18-01-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |