Skip navigation


Nye europæiske patientrettigheder er vedtaget

20-12-2013
NYHED – Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, der fra 1. januar betyder nye og udvidede patientrettigheder inden for EU.

Hvornår er det en mulighed at rejse til et andet EU-land og modtage behandling? Og hvad kan man få dækket af det offentlige? Disse og mange andre spørgsmål bliver nu klarere på europæisk plan med det lovforslag, L33, som Folketinget i dag har vedtaget. Loven, som har til formål at implementere dele af et EU-direktiv, betyder nemlig, at der fra 1. januar  2014 gælder nye, fælles regler for grænseoverskridende patientrettigheder i EU.

”Lovændringen fastlægger nu et sæt klare fælles regler for, hvornår EU-borgere har mulighed for at modtage sundhedsydelser i et andet EU-land, og sikrer patienter adgang til det samlede europæiske sundhedsvæsen,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Direktivet fra EU betyder bl.a., at det er patientens hjemlige rettigheder, der er afgørende for, hvad der er muligt i udlandet. Det betyder f.eks, at danske patienter efter nærmere kriterier har adgang til behandling i andre EU-lande og kan modtage refusion for behandlingen, hvis de har ret til den pågældende behandling i Danmark. Det beløb, man kan få refunderet, svarer til, hvad en tilsvarende behandling koster i det offentlige sygehusvæsen herhjemme. Hvis behandlingen i udlandet er billigere end behandlingen i Danmark, refunderes dog kun op til det beløb, som patienten har betalt i udlandet.

”Danske patienter har jo i forvejen gode mulighed for at modtage behandling i udlandet, så direktivet får måske mindre betydning herhjemme i forhold til i andre lande. Men pointen er, at man med direktivet får skabt et fælles grundlag, der kommer alle europæiske borgere til gavn – fra Danmark til Slovenien og til Sverige. Og så er der også nogle nye muligheder for danskere; fx bliver det muligt at få tilskud til lægemidler købt i et andet EU-land,” forklarer ministeren.

Hovedtræk i de nye regler:

   


Danskeres adgang til
behandling i
andre EU/EØS-lande 

EU/EØS-borgeres adgang
til
behandling i Danmark 

Primærsektoren 

Udvides til at omfatte tilskud på 24 områder i sundhedsvæsenet i udlandet (nuværende 14) 

Åbnes for offentlige ydelser mod betaling [Allerede muligt for ydelser hos private ydere] 

Tilskud til
lægemidler 

Åbnes mulighed for tilskud (nyt) 

Udenlandske recepter ekspederes [gælder allerede] 

Sygehusbehandling 

Krav om forhåndsgodkendelse fra regionsrådet indskrænkes til behandlinger, der kræver indlæggelse mindst én nat og specialiseret ambulant behandling m.v. 

Åbnes for adgang til offentlige hospitaler mod betaling
[Allerede muligt på private hospitaler] 


Nogle behandlinger kræver en forhåndsgodkendelse fra patientens bopælsregion, før behandlingen i et andet EU/EØS-land kan påbegyndes. Alle patienter, der overvejer behandling i andre EU/EØS-lande, rådes til at kontakte egen bopælsregion for at få klarhed over, om der kan ydes refusion for en behandling, og hvor meget der kan ydes i refusion. 


Læs mere om forhåndsgodkendelser

Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen vil offentliggøre yderligere information om reglerne. 


I forhold til sygehusbehandling kan du læse mere


Sidst opdateret 20-12-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |