Skip navigation


Ny styrelse for patientklager oprettes i Aarhus

17-01-2018
PRESSEMEDDELELSE – Ca. 167 årsværk under Sundheds- og Ældreministeriet udflyttes eller nyplaceres uden for hovedstadsområdet som led i regeringens ønske om at skabe bedre balance i Danmark. Den nye styrelse i Aarhus skal fokusere på behandling af patienternes klager, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

En helt ny styrelse, der skal tage sig af patientklager, med hovedsæde i Aarhus.

Det er bl.a. resultatet af regeringens runde to af flytningen af statslige arbejdspladser.

Dermed deles den nuværende Styrelse for Patientsikkerhed i København op i to dele.

Den nye styrelse kommer til at hedde Patientklagestyrelsen. Styrelsen vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i Aarhus, 121 årsværk, der flyttes fra København, og så 20 nye stillinger.

”De statslige arbejdspladser skal komme hele landet til gavn. Det er hovedopgaven. Og når vi allerede har en velfungerende afdeling for patientklager i Aarhus, så giver det god mening, at udbygge denne afdeling ved at oprette en helt ny styrelse for patientklager i Aarhus,” siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby.

Overvejelserne om at oprette en selvstændig styrelse for patientklager har været undervejs, siden anden bølge af udflytningerne blev annonceret i efteråret.

Også udflytning til Kolding og Slagelse

Samlet set udflyttes eller nyplaceres ca. 167 årsværk under Sundheds- og Ældreministeriet i regeringens plan ´Bedre Balance II´.

Læs 'Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser'.

Ud over de årsværk, der samles i den nye styrelse i Aarhus, udflytter regeringen også Det Etiske Råd. De fire medarbejdere i rådets sekretariat skal fra 1. januar 2019 udføre deres arbejde i Kolding.

Der etableres derudover 12 arbejdspladser under Styrelsen for Patientsikkerhed i Slagelse. Det vil kræve en ændring af Sundhedsloven.

”Dermed har Sundheds- og Ældreministeriet institutioner i mange dele af landet - i Randers, Kolding, Aarhus, Slagelse og København. Det er vigtigt, at der er faglige miljøer i hele landet”, siger Ellen Trane Nørby.

Flere stillinger uden for København

Derudover bliver 10 bevillingsfinansierede arbejdspladser i det nye Nationale Genom Center placeret uden for København.

”Vi opretter en række nye arbejdspladser uden for København. Der er fx stærke faglige genom-miljøer i både Vest- og Østdanmark, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Det giver også god mening, at det personale, der i dagligdagen skal være med til at realisere Personlig Medicin i Danmark, er placeret ude i landet tæt på patienterne,” siger Ellen Trane Nørby.

Læs ´Nyt genomcenter bliver drivkraft for arbejdet med Personlig Medicin´

Antallet af årsværk i Nationalt Genom Center afhænger af kommende ansøgninger om medfinansiering fra en række fonde.

Centret er lige nu midlertidigt placeret i fysiske rammer på Artillerivej i København.  

 

Fakta om den kommende Patientklagestyrelse:   

 • Får selvstændig direktion

 • Får følgende eksisterende enheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed:
  Behandlingsklager
  Erstatning
  Visitation og sagkyndige
  Patientrettigheder

 • Den formelle oprettelse af Patientklagestyrelsen forventes at ske, når lovgivningen er på plads. Udflytningen af arbejdspladser forventes gennemført pr. 1. januar 2019.

 • Den nye styrelse vil inklusive allerede udflyttede arbejdspladser beskæftige i alt ca. 214 årsværk.

 • Den tilbageværende Styrelsen for Patientsikkerhed vil derefter beskæftige ca. 244 årsværk i København, Randers, Kolding og Slagelse samt to årsværk på Færøerne.  

 

Rettet 6. april 2018


Sidst opdateret 06-04-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |