Skip navigation


Handicappede har dårligere helbred end resten af befolkningen

22-05-2014
NYHED – Sundheden blandt mennesker med handicap er markant dårligere end i resten af befolkningen. Det bekymrer sundhedsminister Nick Hækkerup, som vil gøre op med den store ulighed i sundhed.

De ryger mere, spiser mere usundt og bevæger sig mindre. Samtidig får de mere medicin, er oftere indlagt, og de trives socialt dårligere. På samtlige faktorer – på nær alkoholforbrug – lever mennesker med fysisk handicap et usundere liv og har dårligere helbred og trivsel end resten af befolkningen. Det viser den ene af to nye rapporter, som Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har lavet for Sundhedsministeriet.

”Det er dybt urimeligt. Det her er en gruppe, som i forvejen er udsat, og som har særlige behov. De har på grund af deres handicap ikke den samme adgang til sundhed som resten af befolkningen, og derfor er det selvfølgelig et must, at vi har en særlig opmærksomhed over for dem, når det handler om at gøre det sunde liv tilgængeligt. Og det kan og skal vi gøre bedre,” siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Den nye rapport viser blandt andet, at andelen af storrygere er mere end dobbelt så stor blandt personer med alvorligt fysisk handicap i forhold til personer uden. Et lignende billede tegner sig for svær overvægt, hvor andelen af svært overvægtige er dobbelt så stor blandt personer med alvorligt fysisk handicap som i resten af befolkningen.

SIF har samtidig udarbejdet en rapport om sundhedstilstanden blandt voksne udviklingshæmmede. Den viser, at sundheden blandt voksne udviklingshæmmede også er dårligere end resten af befolkningen. For eksempel er der en overdødelighed hos både mænd og kvinder, som betyder, at de lever cirka 14 år kortere end den generelle befolkning.

”Det er bestemt ikke godt nok. Og det vidner om, vi bliver nødt til i højere grad at behandle mennesker forskelligt for at sikre lighed i sundhed. Vi skal have løftet sundheden for disse mennesker, og for at gøre det må vi samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet, de sociale tilbud og kommunerne,” fastslår Nick Hækkerup.

På baggrund af undersøgelsens resultater vil Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sammen med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, KL og Danske Handicaporganisationer drøfte, hvilke initiativer der skal sættes i værk for at rette op på den store ulighed i sundhed for disse grupper.

Læs rapporterne

Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse (PDF)

Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning (PDF)


Sidst opdateret 22-05-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |