Skip navigation


Sårbare gravide får nu ekstra støtte

05-12-2014
NYHED - 17 kommuner modtager cirka 37 millioner kroner til at styrke indsatsen over for sårbare, nybagte familier. Det er vigtigt at give børnene fra alle familier en god start på livet, siger sundhedsministeren.

En lille nyfødt i familien kan være en stor omvæltning i livet. Og måske særligt for mødre og fædre, som selv har haft en turbulent opvækst. De kan derfor have brug for forløb, hvor eksempelvis sundhedsplejersker og jordemødre ruster dem til den nye rolle som forældre.

Netop derfor styrker regeringen indsatsen for sårbare, nybagte familier ved at udmønte cirka 37 millioner kroner til 17 kommuner rundt om i landet. Her vil sundhedsplejersker i samarbejde med jordemødre, praktiserende læger, socialrådgivere og eventuelle frivillige støtte sårbare kvinder og familier allerede under graviditeten og tilbyde en ekstra indsats til familierne, når børnene er kommet til verden.

Forløbene skal ruste familierne til at kunne passe et spædbarn og håbet er, at det blandt andet vil betyde bedre trivsel i familierne og færre genindlæggelser af de nyfødte. Og den ekstra indsats er med til at give børnene fra disse familier en god start på livet, mener sundhedsminister Nick Hækkerup:

”Børn fra sårbare familier har ofte ikke de samme forudsætninger for komme godt fra start. Derfor er det vigtigt at give nogle familier ekstra hjælp. Det kan allerede være under graviditeten eller i den første tid efter fødslen. Vi ved, at en tidlig indsats kan være med til at mindske uligheden i sundhed, og derfor har det stor betydning, at nogle familier får den nødvendige hjælp til at komme godt i gang med rollen som forældre.”

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det cirka 15 procent af de gravide, der kan have brug for ekstra støtte under deres graviditet og den første tid efter fødslen.

I Aarhus Kommune vil man blandt andet under graviditeten screene for fødselsdepression, så man kan gribe forbyggende ind. Og derudover vil man efter fødslen indlægge forældrene i fem døgn på et patienthotel, hvor sundhedsplejersker kan yde en ekstra indsats, inden familien sendes hjem.

På Fyn er en række kommuner gået sammen om at udvikle en screeningsmodel, som tidligt afklarer, hvilke gravide kvinder eller familier der har behov for en ekstra indsats. Derudover vil kommunerne lave forskellige pakketilbud, der tilgodeser den enkelte familiers behov. Det kan være alt fra forældrekurser og juridisk bistand til samtaler med en socialrådgiver.

Disse 17 kommuner modtager støtte:

  • Næstved: 2,8 mio. kr.
  • Sønderborg: 3,3 mio. kr.
  • Haderslev: cirka 3,1 mio.kr.
  • Silkeborg: cirka2,4 mio.kr.
  • Ringsted: cirka 3,1 mio.kr.
  • Århus: cirka 4,4 mio.kr.
  • Fredericia: cirka 3 mio. kr.
  • Kalundborg: cirka 2,6 mio. kr.
  • Horsens: cirka 5,6 mio. kr. (omfatter også Odder, Skanderborg, Hedensted)
  • Svendborg: 6,6 mio. kr. (omfatter også Nyborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn)

Sidst opdateret 05-12-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |