Skip navigation


Nye kvartalstal for kræftpakkeforløb

31-05-2016
NYHED – I 1. kvartal 2016 kom 85 procent af de patienter, der blev henvist til sygehusene i et kræftpakkeforløb, igennem inden for de anbefalede faglige frister. En lille stigning i forhold til sidste kvartal.

Hvis en læge har en mistanke om en kræftsygdom hos en patient, skal mistanken følges op hurtigt.

Sundhedsstyrelsen har derfor opstillet frister for, hvor lang tid de nødvendige undersøgelser for at kunne stille en eventuel kræftdiagnose må tage, og hvornår en eventuel behandling skal sættes i gang.

Det kaldes et pakkeforløb, og Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort nye tal for monitoreringen af kræftpakkeforløb i regionerne.

Opgørelserne viser, at det på landsplan er 85 procent af de patienter, som i 1. kvartal 2016 blev henvist til et sygehus i et kræftpakkeforløb, der blev udredt og kom i behandling inden for den fastsatte tid.

Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2015, hvor 84 procent kom igennem kræftpakkeforløbene inden for Sundhedsstyrelsens frister.

Regionale forskelle
På tværs af regionerne er der generelt forskel på, hvor mange patienter der kommer igennem kræftpakkeforløbene til tiden.
Region Syddanmark er den region, der har den højeste procentandel af kræftpakkeforløb gennemført til tiden. I 1. kvartal 2016 blev 88 procent afviklet inden for de faglige tidsgrænser.

I Region Midtjylland var det 87 procent, i Region Hovedstaden 85 procent og i Region Sjælland og Region Nordjylland henholdsvis 82 procent og 81 procent.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Læs Sundhedsstyrelsens gennemgang af den kvartalsvise opgørelse på sst.dk

BEMÆRK: Erfaringsmæsigt nedjusteres de kvartalsvise monitoreringstal som følge af efterregistreringer i regionerne. Kvartalstallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tallene fra årsrapporterne, som er mere valide.


Sidst opdateret 31-05-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |