Skip navigation


Nye tal: Flere kræftpatienter får behandling inden for de anbefalede tider

28-05-2014
NYHED – Flere end 8 ud af 10 af de patienter, der henvises til undersøgelse eller behandling på grund af mistanke om kræft, kommer til inden for de tider, som Sundhedsstyrelsen har fastsat. Det fremgår af de seneste monitoreringstal for kræftpakkerne, som bliver offentliggjort i dag.

84 procent af alle kræftpakkeforløb blev i 1. kvartal 2014 gennemført inden for de anbefalede standardforløbstider, viser nye tal for kræftmonitoreringen. Det er en lille fremgang i forhold til forrige kvartal, hvor andelen lå på 80.

Tallene stammer fra Statens Serum Institut, som siden efteråret 2012 har overvåget kræftpakkeforløbene og hvert kvartal offentliggjort nye monitoreringstal.

Blandt de største fremskridt ses patienter med mistanke om hoved- og halskræft, hvor andelen, der kommer igennem kræftpakkeforløbet inden for standardtiden, er steget fra 76 procent i 4. kvartal 2013 til 92 procent i 1. kvartal 2014, mens det gælder for næsten hver eneste patient med mistanke om modermærkekræft; her er det nemlig hele 99 procent af de henviste patienter, der kommer til inden for de fagligt anbefalede tider. Også for kvinder med kræft i livmoderen er der sket et pænt spring; fra 71 til 82 procent.

Derimod har 1. kvartal 2014 budt på et markant fald i andelen af patienter med kræft i blæren, som kommer igennem til tiden – her et tallet nemlig faldet fra 72 til 50 procent. Og også blandt patienter med kræft i bugspytkirtlen er der færre, der er kommet til inden for forløbstiden i forhold til sidste kvartal.

Pakkeforløbene på kræftområdet blev indført i 2007 for at forbedre behandlingen af kræftpatienter ved at sætte faste rammer for forløbet og mindske ventetid, som ikke er fagligt begrundet. Pakkeforløbene beskriver, hvilke undersøgelser og behandlinger, patienter med en bestemt kræftsygdom skal igennem og hvor lang tid, det anbefales, at der går for en standardpatient fra henvisning til undersøgelse eller behandling.

Se flere tal på esundhed.dk (Statens Serum Instituts hjemmeside)

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69.

Fakta: Andel kræftpakkeforløb inden for standardforløbstiden 

Kvartal

Andel forløb i procent

1. kvartal 2013

72

2. kvartal 2013

73

3. kvartal 2013

79

4. kvartal 2013

80

1. kvartal 2014

84


Fakta: Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden inden for 10 af de største kræftsygdomme

Kræfttype Anbefalet forløbstid (antal dage) Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 1. kvartal 2014 (offentliggjorte tal fra 4. kvartal 2013)  Ændring i procentpoint


Brystkræft
(Kirurgi)

27

85 (79)

  6

Prostatakræft
(Kirurgi)

50

57 (58) 

 -1 

Tyk- og endetarmskræft
(Kirurgi)

37

88 (90) 

 -2 

Lungekræft
(Medicin)

41

76 (70) 

  6 

Hoved- og halskræft
(Kirurgi)

28

92 (76) 

 16 

Modermærkekræft
(Kirurgi)

31

99 (96)

  3

Kræft i blæren
(Kirurgi)

34

50 (72)

-22

Kræft i hjernen
(Kirurgi)

22

95 (96)

  -1

Kræft i bygspytkirtlen
(Kirurgi)

43

70 (83)

-13

Kræft i livmoderen
(Kirurgi)

29

82 (71)

 11

Tabellen er baseret på stationært SSI-data fra monitorering af kræftpakkeforløb.


Sidst opdateret 12-06-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |