Skip navigation


Flere overlever kræft og hjertesygdomme

16-12-2014
NYHED - Kræft og hjertesygdomme koster stadig færre livet, viser nye tal fra Dødsårsagsregistret, som Statens Serum Institut netop har offentliggjort. Også den samlede dødelighed i Danmark falder.

Færre dør af brystkræft og blodpropper i hjertet.

Det viser nye tal fra Dødsårsregistret for 2013, som netop er blevet offentliggjort. Faktisk er fem procent færre kvinder døde af brystkræft i 2013 sammenlignet med 2012. Og hele seks procent færre mænd og kvinder døde af de såkaldte iskæmiske hjertesygdomme.

For alle hjertesygdomme er dødeligheden faldet fra 144 pr. 100.000 indbyggere i 2012 til 136 i 2013. Og på kræftområdet er dødeligheden faldet med to procent siden 2012, fra 256 pr. 100.000 indbyggere til 251 i 2013.

Og det er rigtig gode nyheder, at færre danskere dør af de to sygdomme, som flest bliver ramt af, og hvor dødeligheden er højest, siger sundhedsminister Nick Hækkerup:

"Alt for mange dør af kræft og hjertesygdomme, og derfor er der stor grund til at glæde sig over, når det går fremad. I mange år har vi arbejdet for at nedbringe dødeligheden inden for disse sygdomme, og derfor er det positivt at se, at det virker."

I sundhedsvæsnet har man længe haft fokus på at blive bedre til at behandle kræft- og hjertesygdomme. Og for nylig har regeringen afsat mere end 1 milliarder kroner til kræftområdet på finansloven for 2015. Målsætningen er, at tre ud af fire kræftpatienter skal være i live fem år efter, de har fået en kræftdiagnose.

Derudover har regeringen tidligere afsat midler, så flere piger og unge kvinder gratis kan blive vaccineret mod livmoderkræft, der hver tredje dag året rundt koster en dansk kvinde livet. Og øremærket 275 millioner kroner til et nyt dansk center for partikelterapi, hvor blandt andre børn med hoved- og halskræft kan blive behandlet.

Og på både kræft og hjerteområdet skal pakkeforløb sikre, at patienterne hurtigt bliver udredt og kommer i det rette behandlingsforløb. På den måde sikres mere effektivitet og kvalitet i behandlingen af patienterne.

Også den samlede dødelighed i Danmark falder, viser tallene fra Dødsårsagsregistret. Fra 2012 er dødeligheden faldet fra 851 pr. 100.000 indbyggere til 841 i 2013.

Fakta: Flere overlever kræft og hjertesygdomme
Dødsårsårsagsstatistikken for 2013 er opgjort på baggrund af Dødsårsagsregistret, som er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Statens Serum Institut.

Læs publikationen Dødsårsregistreret 2013 på Statens Serum Instituts hjemmeside


Sidst opdateret 16-12-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |