Skip navigation


Højt specialiseret behandling i udlandet

18-09-2009
Personer, som kræver højt specialiseret behandling, kan under visse betingelser tilfælde opnå behandling i udlandet.

Personer, der har en sygdom mv., som kræver højt specialiseret behandling, som ikke kan tilbydes på et sygehus her i landet, kan under visse betingelser tilfælde opnå behandling i udlandet.

En person har ret til højt specialiseret behandling i udlandet, hvis:

  • personen bliver undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling her i landet med den højeste specialkundskab,

  • denne sygehusafdeling vurderer, at det er nødvendigt med en bestemt og anerkendt behandling i udlandet,

  • afdelingen indstiller til Sundhedsstyrelsen, at personen bør henvises til behandlingen på en nærmere bestemt specialafdeling mv. i udlandet, og

  • Sundhedsstyrelsen godkender henvisningen af personen til denne udenlandske specialafdeling.

Med Sundhedsstyrelsens godkendelse betaler staten og bopælsregionen behandlingen m.v. i udlandet.

Reglerne for højt specialiseret behandling i udlandet findes i  bekendtgørelse nr. 62 af 20. januar 2010 om ret til sygehusbehandling m.v. § 25.


Sidst opdateret 02-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |