Skip navigation


Forskningsmæssig behandling i udlandet

18-09-2009
Personer kan i nogle tilfælde henvises til forskningsmæssig behandling i udlandet.

Personer kan i nogle tilfælde henvises til forskningsmæssig behandling i udlandet, hvis de ikke kan tilbydes relevant behandling på et dansk sygehus.

Det er bl.a. en forudsætning, at personen forinden har været undersøgt på en sygehusafdeling her i landet med lands- eller landsdelsfunktion inden for det pågældende sygdomsområde. Denne afdeling skal indstille personen til en konkret forskningsmæssig behandling på en nærmere bestemt sygehusafdeling i udlandet.

Den forskningsmæssige behandling skal opfylde kravene til almindeligt anerkendte videnskabelige forsøg. Behandlingen skal desuden foregå i samarbejde med et dansk sygehus. Et samarbejde kan f.eks. indledes med en konkret henvisning, hvor det aftales, at opfølgningen på behandlingen sker på et dansk sygehus.

Bopælsregionen afgør, om en patient kan tilbydes forskningsmæssig behandling i udlandet, og regionen betaler i givet fald behandlingen m.v.

Reglerne for forskningsmæssig behandling i udlandet findes i bekendtgørelse nr. 62 af 20. januar 2010 om ret til sygehusbehandling m.v. § 28.


Sidst opdateret 02-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |