Skip navigation


Forløbsdata og statusrapport for efterlevelse af pakkeforløb på kræftområdet

29-04-2009
PRESSEMEDDELELSE - Det er nu 1 år siden, at pakkeforløb for brystkræft, hoved-halskræft, lungekræft og tarmkræft blev indført på landets sygehuse. Siden da er der indført pakkeforløb for alle kræftformer. De skal sikre patienter med mistanke om kræft eller en kræftdiagnose behandling af højeste faglige kvalitet uden unødig ventetid og med klar besked undervejs.

I dag har Danske Regioner offentliggjort status for regionernes efterlevelse af alle pakkeforløb. Status indeholder oplysninger om en række centrale elementer i pakkeforløbsinitiativet, herunder forløbstid. Det overordnede billede er meget positivt, men fokus skal stadig holdes på at løse de lokale flaksehalse, som ses rundt omkring.

Status viser, at der stadig er lokale flaksehalse enkelte steder, men regionerne og ikke mindst personalet på sygehusene arbejder målrettet på at få dem løst. Jeg synes, vi skal glæde os over det flotte resultat. Der er tale om den største systematiske omlægning af kræftbehandlingen nogensinde. Som jeg meldte ud i sidste uge, så betyder det også, at vi nu kan se fremad, og at tiden er kommet til en ny og ambitiøs Kræftplan III”, udtaler minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen.  

Desuden offentliggøres i dag de første nationale forløbsdata fra Landspatientregistret for de fire første pakkeforløb.

Vi har lavet et overvågningssystem, så vi kan sikre os, at indførelsen af pakkeforløb rent faktisk betyder hurtigere forløb for patienterne. Tallene ser rigtig pæne ud, men bygger endnu på så registreringer, at det er for tidligt at konkludere noget om pakkeforløbenes succes alene på baggrund af det data, vi offentliggør i dag. Men når man sammenholder med de data, vi har i mere veletablerede kliniske databaser for lunge- og tarmkræft tør jeg godt sige, at patienterne har oplevet markant kortere forløbstider som følge af pakkeforløbene. Det har kostet en ekstraordinær indsats fra personalet, som jeg tager hatten af for. Samtidig ved jeg, at man knokler på sygehusene og i Sundhedsstyrelsen for at få flere pakkeforløb registreret”, udtaler Jakob Axel Nielsen.

De positive resultater for lunge- og tarmkræft er blandt de informationer, som man kan finde i Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev om kræft, som er udsendt for første gang i dag. Ud over at følge pakkeforløbsindsatsen, fortæller nyhedsbrevet om, hvad der i øvrigt foregår på kræftområdet. Nyhedsbrevet vil udkomme fire gange årligt.

Forløbsdata og statusrapport er offentliggjort på henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Danske Regioners hjemmeside.

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009
Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.–4. kvartal 2008
Sundhedsstyrelsens Nyhedsbrev "Fokus på kræftbehandling"

Kontakt:

Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk, tlf. 40 82 06 37


Sidst opdateret 11-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |