Skip navigation


Bedre information om kræftbehandling i Kina

28-04-2009
PRESSEMEDDELELSE - Læs mere her om den samlede viden om kræftbehandlingerne i Kina

Flere danske patienter har på eget initiativ opsøgt behandling i Kina for deres livstruende kræftsygdom. Sundhedsvæsenet har ikke i nogen af tilfældene kunne henvise og tilråde patienten til behandling i Kina, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger dokumentation for de kinesiske behandlingsmetoders effekt. Mange patienter tager af sted på et tidspunkt, hvor deres sygdom ofte er meget fremskreden.

På den baggrund har Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, i enighed med Kræftens Bekæmpelse iværksat følgende tiltag: 

1.      Samling af viden om kræftbehandlingerne i Kina

Sundhedsstyrelsen udarbejder en beskrivelse af, hvad vi ved og ikke ved om de behandlingsmetoder, der anvendes på de danske kræftpatienter i Kina.

I beskrivelsen inddrages det materiale om de kinesiske behandlingsmetoder, effekten heraf og patienternes oplevelse af de kinesiske behandlingsmetoder, som foreligger i Sundhedsstyrelsen og hos Kræftens Bekæmpelse. Hvis der på denne baggrund er nogen af de kinesiske behandlingsmetoder mv., som ser lovende ud, kan der iværksættes en yderligere udrednings- eller forskningsindsats.

2.      Procedure for lignende sager

Aktuelt er der stor interesse for behandling i Kina, men interessen kan også tænkes rettet mod behandlinger i andre lande.

Med henblik på at sikre patienterne det bedst mulige oplysningsgrundlag forud for en eventuel beslutning om selv at opsøge behandling i udlandet, vil det derfor fremover være fast procedure, at Sundhedsstyrelsen samler og offentliggør foreliggende viden om eksperimentelle behandlinger, som der — trods behandlingerne ikke findes tilstrækkeligt belyst til, at det offentlige sundhedsvæsen kan stå inde for behandlingerne — er så betydelig interesse for, at en særlig oplysningsindsats fra sundhedsvæsenets side af hensyn til patienterne vurderes at være påkrævet.

3.      Bedre information om second opinion ordningen

Endeligt skal informationen om second opinion ordningen forbedres. Sundhedsstyrelsen udarbejder blandt andet en ny patientpjece, der skal give bred information om mulighederne for rådgivning efter second opinion ordningen og dække alle områder relateret til ordningen, herunder hvem patienten skal henvende sig til, sagsbehandlingen i panelet, hvad der kan ansøges om, refusion af udgifter ved behandling i udlandet mv.

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, udtaler:

Der er efterhånden et betydeligt antal patienter, der tager til Kina for at modtage en kræftbehandling, som ikke meget tyder på har en gavnlig effekt.  Derfor vil vi nu gøre en ekstraordinær indsats for at sikre patienterne den bedst mulige viden og information om behandlingerne i Kina og behandlingsmulighederne i Danmark — ikke mindst second opinion ordningen, hvor danske kræfteksperter kan spørges til råd om behandlingsmuligheder.”

Formand for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen, bakker op om ministerens initiativ og udtaler:

Vi er meget glade for ministerens initiativ som rækker ud til de patienter, der overvejer behandling i Kina. Vi bør gøre, hvad vi kan for at undgå, at patienter  anvender meget store summer på behandling, som ikke sikrer dem et bedre eller længere liv. Viser det sig, at nogle af de kinesiske behandlingsmetoder er lovende, vil Kræftens Bekæmpelse gerne bidrage til, at metoderne kan undersøges nærmere.

Kontakt: Pressemedarbejder Marie Louise Rostrup-Nielsen, mph@sum.dk; tlf.: 2527 5622


Sidst opdateret 11-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |