Skip navigation


10 kommuner udvalgt til kampen mod overvægt blandt børn og unge

05-07-2007
Sundhedsstyrelsen har udvalgt 10 kommuner til støtte via 2. udmøntning af satspuljen "Kommunens plan mod overvægt".

Satspuljen har til formål at støtte kommunale indsatser til overvægtige børn og unge og deres familier. I alt udmønter Sundhedsstyrelsen 30 mio. kr., godt en sjettedel af det beløb (182.2 mio. kr.) som 60 af landets kommuner har søgt om.

Fokus på forebyggelse og behandling

Fælles for projekterne er, at de både skal sikre forebyggelsen og behandlingen af overvægt hos børn og unge. Forebyggelsesdelen fokuserer på at give børnene de bedste rammer for at være fysisk aktive og spise sundt. I behandlingsdelen fokuseres på psykosociale problemstillinger, derefter lægges vægt på at fremme af fysisk aktivitet og sund kost.

Det er vigtigt at fokusere på barnets trivsel og sociale støtte i familien, da både trivsel og støtte er vigtige faktorer for succesfuldt at kunne ændre livsstil og gøre denne ændring varig. "Projekterne fordeler sig over hele landet og giver forskellige spændende bud på, hvordan kommunen kan bidrage til forebyggelses- og behandlingsindsatsen overfor svær overvægt blandt børn og unge. Projekterne udnytter, at kommunen i høj grad danner ramme for børn og unges opvækst og tager også højde for, at overvægt blandt børn og unge er særlig udtalt i socialt udsatte familier", udtaler projektleder Maria Winther Koch.

Sundhedsstyrelsen har fortsat 15 mio. kr. til uddeling i 2008 i en tredje og sidste udmøntning af puljen, og i alt bliver der udmøntet 73 mio. kr. i perioden 2005-2008. De udvalgte kommuner og projekter er: · Middelfart Kommune · Faxe Kommune · Vejle Kommune · Syddjurs Kommune · Favrskov Kommune · Frederiksværk-Hundested Kommune · Glostrup Kommune · Vordingborg Kommune · Norddjurs Kommune · Sorø Kommune

Kontaktperson: Projektleder Maria Winther Koch, Center for Forebyggelse, tlf. 72 22 74 85


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |