Skip navigation


Mangelfuld registrering af hjertepakkeforløb

11-12-2015
NYHED - Registreringen af hjertepakkeforløbene er fortsat mangelfuld, og det gør det vanskeligt at få overblik over, hvor mange hjertepatienter der kommer igennem pakkeforløbene inden for de lægefagligt anbefalede tidsfrister.

Antallet er registrerede hjertepakkeforløb i de fem regionerne falder endnu engang. Det viser de seneste monitoreringstal, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.
  
I 3. kvartal 2015 er der registret 5.030 pakkeforløb. Det er det laveste antal i 2015 og et fald på 213 forløb i forhold til antallet af registreringer i 2. kvartal 2015.
  
Sundhedsminister Sophie Løhde er skuffet over, at regionerne stadig ikke formår at registrere flere hjertepakkeforløb:
 
"Der bliver registreret alt for få hjertepakkeforløb i regionerne, og det er skuffende. Det lave antal betyder, at det stort set er umuligt at udlede noget som helst kvalificeret af tallene, og det gør jo overvågningen mere eller mindre ubrugelig", siger Sophie Løhde. 
  
Ser man alligevel forsigtigt på nogle af de data, der er registreret, så viser tallene, at der er sket små fremskridt, for så vidt angår pakkeforløbene for de patienter, der er i størst risiko og derfor har brug for at blive hurtigt udredt og evt. blive behandlet for deres hjertelidelse.
  
På landsplan er det 77 procent af de registrerede patienter, som er henvist til sygehusene i et pakkeforløb for ustabile hjertekramper, der i 3. kvartal 2015 kom igennem inden for standardforløbstiden på 2 dage. Det er 5 procentpoint flere end det foregående kvartal.
 
Samme tendens ses for patienter med ustabile hjertekramper, der modtager behandling i løbet af deres udredningsforløb. Ifølge registreringerne var det i 3. kvartal 2015 74 procent af de registrerede hjertepakkeforløb, der blev gennemført inden for de anbefalede 2 dage. Det er en stigning på 6 procentpoint. Registreringerne er imidlertid alt for få til, at man reelt kan bruge dem til noget.

De nye monitoreringstal fra Sundhedsdatastyrelsen kan læses på esundhed.dk.
 
Sundhedsministeren har noteret sig, at både praktiserende læger og hjertelæger på sygehusene sår tvivl om, hvorvidt hjertepakkerne giver faglig mening, og at de af samme årsag ikke har fokus på registreringen. 
 
"Jeg lytter til lægerne, og hvis de har den opfattelse, at hjertepakkerne ikke er det rigtige redskab til at sikre, at patienterne kommer hurtigt igennem udredningsforløbene, så må vi forholde os til det", siger Sophie Løhde, der er åben over for forslag til, hvordan hjertepakkeforløbene kan komme til at fungere bedre.
 
Ministeren slår dog samtidig fast, at patienter med ikke-akutte hjertelidelser skal tilbydes ensartede og effektive udrednings- og behandlingsforløb.

"Det er helt afgørende, at den positive udvikling, vi har set på hjerteområdet de senere år, fortsætter, og at hjertepatienternes garanti for at få sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb ikke bliver svækket", siger Sophie Løhde.
   
På det kommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet vil Sundhedsstyrelsen drøfte hjertepakkerne med regionerne.
 
Fakta om hjertepakkeforløbene
Hjertepakkerne blev indført 1. januar 2010 for at sikre veltilrettelagte, ensartede patientforløb med korte ventetider for alle omfattede hjertepatienter i hele landet.
 
Pakkeforløbene fungerer som planlægningsværktøj, der skal sørge for, at patientens forløb – fra mistanke om sygdom gennem undersøgelser og udredning til behandling – kører glat og smidigt og holder sig tidsmæssigt inden for et sæt anbefalede tidsrammer.
 
Statens Serum Institut har siden 2013 monitoreret hjertepakkeforløbene, og det er sjette gang, at der offentliggøres tal for de tre hjertepakkeforløb: Stabile hjertekramper, ustabile hjertekramper og hjerteklapsygdomme.


Sidst opdateret 11-12-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |