Skip navigation


Nye tal for hjertepatienter i pakkeforløb

13-06-2014
NYHED – En ny opgørelse viser, at hovedparten af de hjertepatienter, der henvises til et sygehus i et pakkeforløb, undersøges og behandles inden for de anbefalede tider.

I dag offentliggør Statens Serum Institut for anden gang monitoreringstal for de tre hjertepakker; hjerteklapsygdom, stabile hjertekramper og ustabile hjertekramper.

Tallene giver overblik over, hvor mange af de hjertepatienter, som i 1. kvartal 2014 blev henvist til et sygehus i et pakkeforløb, der blev undersøgt og behandlet inden for standardforløbstiderne. Det vil sige den tid, der optimalt bør gå, før en patient er udredt og evt. behandlet for sin hjertesygdom.

Ifølge opgørelsen kom 80 procent af de patienter, der var henvist til udredning på sygehusene med ustabile hjertekramper, til inden for 2 dage, som er den anbefalede tid. Det er lidt flere end i det foregående kvartal, hvor det var 78 procent.

Samtidig viser opgørelsen, at 59 procent af de patienter, som blev henvist i et hjertepakkeforløb for stabile hjertekramper, blev udredt inden for standardforløbstiden på 35 dage. I 4. kvartal 2013 var det 41 procent.

Udviklingen går imidlertid også i den forkerte retning, når man ser på, hvor mange patienter med en hjerteklapssygdom, der kommer til på sygehusene inden for den anbefalede tid. Hvor det i 4. kvartal i 2013 var 38 procent af hjertepatienterne, var andelen i 1. kvartal 2014 faldet til 32 procent.  

Hjertepakkerne blev indført 1. januar 2010 for at sikre veltilrettelagte, ensartede patientforløb med korte ventetider for alle omfattede hjertepatienter i hele landet.

Alle sygehuse, der behandler hjertepatienter, har siden 1. juli 2013 skullet registrere efter de monitoreringsmodeller, som Statens Serum Institut har udarbejdet.

Læs Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering

Se flere tal på Statens Serum Instituts hjemmeside

Fakta: Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden inden for hjerteområdet
Hjertesygdom Indikator Anbefalet forløbstid (antal dage) Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 1. kvartal 2014 (tal fra 4. kvartal 2013) Ændring i procent Antal forløb i 1. kvartal 2014 (tal fra 4. kvartal 2013)
Hjerte-
klap-
sygdom
Samlet tid til
invasiv
behandling

33

32 (38)

-6

25 (32)

Stabile hjerte-kramper Samlet tid til
invasiv
behandling

35

59 (41)

+17

111 (135)

Stabile hjerte-kramper Udrednings-
periode,
invasiv
behandling
under udredning

12

59 (66)

-7

313 (306)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
invasiv behandling
under udredning

2

80 (78)

+2

402 (508)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
diagnose bekræftet

2

79 (77)

+2

891 (1.270)

Ustabile hjerte-kramper Forberedelse til invasiv
behandling

7

40 (44)

-4

82 (108)

Kilde: Tabellen er baseret på SSI-data fra monitoreringen af hjertepakkeforløb for 1. kvartal 2014


Sidst opdateret 13-06-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |