Skip navigation


Færre danskere dør af hjertesygdomme

12-12-2014
NYHED - Hjertesygdomme koster færre livet. På 12 år er antallet af danskere, som dør af en hjertelidelse, næsten halveret.

8.765. Så mange danskere døde i 2012 af en hjertesygdom. Dermed er hjertesygdomme fortsat en af de sygdomme, som flest danskere dør af.

Tal fra Dødsårsagsregistret viser imidlertid, at der de senere år er sket en positiv udvikling, og at langt færre dør af en hjertelidelse end tidligere. I 2000 døde 254 danskere pr. 100.000 indbyggere af en hjertesygdom, men i 2012 var tallet faldet til 139.

Det markante fald i hjertedødeligheden skyldes, dels at danskerne lever sundere og eksempelvis ryger mindre, men også at sundhedsvæsnet er blevet bedre til at behandle patienter med hjertelidelser.

Det gælder ikke mindst patienter med alvorlige hjertelidelser, som kræver akut sygehusbehandling. Danmark har for eksempel den laveste hospitalsdødelighed efter blodprop i hjertet internationalt set.

Flere hjertepatienter udredes og behandles til tiden
Det er også vigtigt, at patienter med ikke-akutte hjertelidelser kommer hurtigt til. Blandt andet derfor blev der i 2010 indført hjertepakkeforløb, som skal sikre, at patienter, der henvises til undersøgelser og behandling på sygehusene, hurtigt kan blive udredt og komme i behandling for deres hjertelidelse.

Hjertepakkeforløbene er siden 2013 blevet monitoreret. Og de seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at 78 procent af de 1.229 patienter, der blev henvist til sygehusene i 3. kvartal 2014 i et pakkeforløb for ustabile hjertekramper, kom igennem udredningsdelen inden for den anbefalede tid. Det er 2 procentpoint flere end i det foregående kvartal.

Der er også sket fremskridt for de patienter, der henvises i en hjertepakke for stabile hjertekramper. Hvor det i 2. kvartal 2013 var 43 procent, der blev udredt og kom i behandling til tiden, var det i 3. kvartal i år 58 procent. Det er en forbedring på 15 procentpoint.

På trods af fremskridtene, viser tallene også, at der fortsat er udfordringer med at få patienter, der muligvis har en hjerteklapsygdom, igennem inden for den anbefalede tid. Ud af de 48 hjertepakkeforløb, der blev registreret i 3. kvartal 2014, var det kun 42 procent, som blev afsluttet inden for den tid, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Fakta: Stort fald i hjertedødeligheden
Ifølge Dødsårsagsregistret dør færre danskere af hjertesygdomme.

I perioden fra 2000 til 2012 ser udviklingen i hjertedødeligheden pr. 100.000 indbyggere på landsplan sådan her ud:
 
2000: 254
2002: 240
2004: 209
2006: 188
2008: 171
2010: 160
2012: 139


Sidst opdateret 12-12-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |