Skip navigation


Ny vejledning gør det nemmere at lave klinisk forskning

31-05-2011
Regeringen ønsker at gøre det nemmere og mere attraktivt at lave klinisk forskning i Danmark
Regeringen ønsker at gøre det nemmere og mere attraktivt at lave klinisk forskning i Danmark. Det er én af årsagerne til, at indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i efteråret 2010 lancerede en ny Sund Vækst-dagsorden med ni initiativer, som skal bidrage til at forbedre forholdene for forskning og innovation i sundhedsvæsenet. 

 

Blandt de ni Sund Vækst initiativer er et initiativ om udarbejdelse af en ny fælles vejledning for forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg. Denne vejledning offentliggøres nu.

 

Formålet med vejledningen er at give et hurtigt overblik over forberedelsesprocessen før de kliniske forsøg kan igangsættes med særligt fokus på, hvad der skal til for, at en klinisk forskningsprotokol og andre forsøgsdokumenter kan blive godkendt. Vejledningen guider forskeren igennem alle forberedende faser af det kliniske forsøg herunder videnskabelige overvejelser, udarbejdelse af protokol, anmeldelse til relevante myndigheder mv. Målgruppen er først og fremmest yngre eller uerfarne forskere samt ph.d.- og kandidatstuderende.

 

Vejledningen er udarbejdet af i samarbejde mellem Lægemiddelstyrelsen, Sekretariatet for den Centrale Videnskabsetiske Komite og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og i dialog med andre myndigheder, aktive forskere, regionale og nationale forskerstøtteenheder, virksomheder mv. Den opdateres løbende, i takt med at regler og praksis for godkendelse og forberedelse af kliniske forsøg ændres.

 

Læs vejledningen (opdateret september 2014)


Sidst opdateret 14-11-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |