Skip navigation


Bedre udnyttelse af sundhedsforskning og mere fokus på nytænkning

24-04-2009
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen vil have bedre udnyttelse af sundhedsforskning og mere fokus på nytænkning og idéudvikling på sundhedsområdet. Derfor har ministeren taget initiativ til at oprette et Nationalt Samarbejdsforum for Sundhedsforskning med overlæge, dr. med. Poul Jaszczak i spidsen. Samtidig offentliggør sundhedsministeren pjecen Visioner for sundhedsforskningen i Danmark.

Potentialet i dansk sundhedsforskning skal udnyttes fuldt ud i fremtidens sundhedsvæsen.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen vil have bedre udnyttelse af sundhedsforskning og mere fokus på nytænkning og idéudvikling på sundhedsområdet. Derfor har ministeren taget initiativ til at oprette et Nationalt Samarbejdsforum for Sundhedsforskning med overlæge, dr. med. Poul Jaszczak i spidsen. Samtidig offentliggør sundhedsministeren pjecen Visioner for sundhedsforskningen i Danmark.

 Sundhedsministeren ser i de kommende år store potentialer i sundhedsforskning:

 ”Sundhedsforskningen er det største forskningsfelt herhjemme. Vi står stærkt internationalt - det skal vi udnytte. Med det nye samarbejdsforum vil vi styrke forskningen, styrke idéudviklingen og i det hele taget sørge for, at ny viden kommer i spil i fagmiljøerne til glæde for både forskere, samfundet som helhed og ikke mindst de danske patienter.”

 Formålet med det nye samarbejdsforum er at styrke samarbejdet og koordinationen mellem private og offentlige aktører på sundhedsområdet, at fremme udnyttelsen af forskningsresultater og at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne på sundhedsforskning:

 ”I dansk sundhedsforskning skal vi tænke mere på tværs og sørge for at få udbredt de gode eksempler. Her tænker jeg fx på udviklingen af det accelererede patientforløb med kortere indlæggelsestider til følge. Eller de gevinster man fik både på personale- og patientsiden, da man turde tænke nyt ved byggeriet af Medicinerhuset i Aalborg. Lykkes vi med at kombinere fx sundhedsforskning og investeringer i nye sygehuse, er der lavthængende frugter at plukke”, siger Jakob Axel Nielsen

 I Visioner for sundhedsforskningen i Danmark sættes ord på de temaer, der i den kommende tid kan tages op i det nationale samarbejdsforum. Forummet skal se på hele sundhedsforskningen – både den kliniske forskning, sundhedstjenesteforskningen og forebyggelsesforskningen.

Pjece: Visioner for sundhedsforskningen i Danmark

CV for overlæge, dr. med. Poul Jaszczak

Kommissorium for Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning

Kontakt:
Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk, tlf. 40 82 06 37


Sidst opdateret 15-02-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |