Skip navigation


Ny undersøgelse giver værdifuld viden om dødsfald blandt stofmisbrugere

07-10-2014
NYHED - Danmark er blandt de lande i Europa, hvor flest stofmisbrugere hvert år mister livet. En ny undersøgelse giver en række svar på, hvorfor så mange stofmisbrugere dør herhjemme, og hvad man kan gøre for at forebygge dødsfaldene.

805 stofmisbrugere døde af en forgiftning i perioden 2008-2011 i Danmark. Det fremgår af en ny undersøgelse, som offentliggøres i dag.

230 af dødsfaldene fandt sted i tre af landets største kommuner, København, Aarhus og Odense. Og netop disse kommuner indgår i undersøgelsen, der er udarbejdet af et norsk forskningsinstitut.

Undersøgelsen giver værdifuld viden, som kan bruges til at forebygge dødsfald blandt stofmisbrugere. Og den peger også på en række initiativer, der kan styrke misbrugsbehandlingen og reducere antallet af dødsfald blandt stofmisbrugere.

Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at stort set alle de forgiftede stofmisbrugere har haft kontakt til det offentlige behandlingssystem samme år, de døde.

Ud af de 230 stofmisbrugere, der døde af forgiftning i de tre kommuner, havde 226 været i kontakt med det offentlige behandlingssystem, og heraf var 118 indskrevet på et misbrugscenter, hvor hovedparten var i substitutionsbehandling – dvs. lægelig behandling med afhængighedsskabende medicin, for eksempel metadon.
 
Og en del af forgiftningsdødsfaldene skyldtes, at stofmisbrugerne blev behandlet med metadondoser, der er højere end de anbefalede, og at misbrugerne ofte også havde indtaget anden medicin. Substitutionsbehandling er en uundværlig del af det samlede behandlingstilbud, men indebærer altså også en risiko for tidlig død.
 
På den baggrund anbefales det i undersøgelsen, at man øger kvaliteten i substitutionsbehandlingen og i videre omfang erstatter metadon med lægemidlet buprenorphin med naloxon.

Det anbefales også, at lægerne skal være mere restriktive, når de ordinerer medicin som led i misbrugsbehandlingen, særligt hvis de udskriver benzodiazepiner, og at man i højere grad på misbrugscentrene overvåger, at stofmisbrugerne tager deres medicin. Det gælder ikke mindst, hvis misbrugerne får metadondoser, der er højere end de anbefalede.

Undersøgelsen viser også, at cirka halvdelen af stofmisbrugerne dør i eget hjem, og at mange bor i andre kommuner, end hvor de dør. Derfor anbefales det i undersøgelsen, at kommunerne tilbyder en opsøgende indsats i hjemmet, og at de styrker samarbejdet på tværs af kommunegrænserne.

Og sundhedsministeren er parat til at tage en politisk drøftelse af de anbefalinger, der foreslås i undersøgelsen:

"Vi har taget mange vigtige skridt for at forebygge dødsfald blandt stofmisbrugere de senere år. Stofindtagelsesrummene, der nu findes i både København, Aarhus og Odense, er et af dem. Men vi kan gøre endnu mere, og den her undersøgelse peger på en række initiativer, som det kan være værd at arbejde videre med", siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Regeringen har et socialt mål om, at antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres med ca. 30 procent frem mod 2020 og fastholdes på et niveau på højst 200.

Læs undersøgelsen 'Forgiftningsdødsfald og øvrige narkorelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011' på SERAFs hjemmeside

Fakta om undersøgelsen:
I 2013 afsatte regeringen og Enhedslisten 2 millioner kroner til undersøgelsen, der skal give kommunerne mere viden om, hvordan de kan forebygge dødsfald blandt stofmisbrugere.

Det norske forskningsinstitut 'Senter for Rus- og Avhengighedsforskning' (SERAF) har gennemført undersøgelsen i samarbejde med København, Aarhus og Odense Kommuner.  

Alle narkotikadødsfald i de tre kommuner i perioden 2008-2011 er blevet gennemgået med henblik på at øge kendskabet til de faktorer, som fører til dødsfaldene.


Sidst opdateret 07-10-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |