Skip navigation


Væresteder skal hjælpe socialt udsatte med at blive røgfri

21-06-2013
NYHED - Næsten ni ud af ti socialt udsatte ryger. Mange af dem ønsker at kvitte tobakken, men de har svært ved at holde op med at ryge og bruger sjældent kommunernes rygestoptilbud. Sundhedsministeren vil derfor have væresteder og varmestuer, hvor de mest udsatte færdes, til at hjælpe dem med at blive røgfri.

Misbrugere, hjemløse, sindslidelser og andre socialt udsatte ønsker ligesom mange andre rygere at skodde smøgerne en gang for alle, men de ved ikke, hvilke rygestoptilbud de kan få i kommunerne. Og ofte får de heller ikke den fornødne støtte til at blive røgfri i de miljøer, hvor de kommer. Det skal et nyt inspirationskatalog til væresteder, varmestuer og lignende opholdssteder for socialt udsatte råde bod på.

”Der er desværre en betydelig socialt betinget skævhed i sundhed. Hvis vi skal gøre op med uligheden i sundhed, skal vi blive bedre til at få mange af de gode tilbud, som sundhedsvæsnet tilbyder, ud til de socialt udsatte. Det gælder også rygestoptilbud, som socialt udsatte sjældent selv opsøger. Derfor kan vi med fordel flytte tilbuddene ud til væresteder, varmestuer og andre opholdssteder og forsøge at motivere de socialt udsatte til at droppe tobakken, der hvor de kommer til daglig”, siger sundhedsminister Astrid Krag. 
 

Inspirationskataloget, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, skal inspirere lederne på værestederne til dels at skabe røgfri rammer, og dels vejlede medarbejderne i, hvordan de kan støtte brugerne i rygestop.

Faxe, Rødovre, Haderslev og Odense er blandt de kommuner, som har gjort sig konkrete erfaringer med tobaksforebyggelse på væresteder for socialt udsatte. Kommunerne har bl.a. inddraget brugerne i værestedernes rygepolitikker og uddannet rygestoprådgivere blandt medarbejderne, der har gennemført rygestopkurser på værestederne.

 

Kommunerne har opnået gode resultater med deres tobaksforebyggelse og er lykkedes med at skabe røgfri miljøer. Men det har taget tid. I Haderslev begyndte man eksempelvis med udsugning i fællesrummet, før man etablerede rygerum og til sidst flyttede røgen helt udendørs. Det kunne lade sig gøre, efterhånden som flere brugere deltog i rygestop og blev røgfri.
 
Læs inspirationskataloget ’Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende’ på sst.dk 
 

Fem anbefalinger til væresteder, der vil arbejde med tobaksforebyggelse
Inspirationskataloget skal inspirere kommuner og væresteder m.v. til at iværksætte indsatser, der kan støtte værestedernes brugere i at blive røgfri. 
 

Kataloget er bygget op om følgende fem anbefalinger:

1. Tobaksforebyggelse skal indgå i den daglige praksis

Det gælder om at bruge de socialt udsattes motivation til at blive røgfri. Derfor skal tobaksforebyggelse være en del af den daglige praksis, og medarbejderne skal gribe de anledninger, der opstår i dagligdagen for fremme og fastholde motivationen hos de udsatte.

2. Ledelsen skal bakke op
Ledelsen i kommunen og på værestedet skal bakke op om indsatsen og synliggøre for medarbejderne, at tobaksforebyggelse er et prioriteret indsatsområde.

3. Der skal etableres et fælles grundlag for arbejdet
Medarbejderne på værestederne skal have en fælles platform for arbejdet. Det betyder bl.a., at der skal være et fælles vidensgrundlag, at man er bevidst om sin holdning til rygning, og at rammer og rutiner på de enkelte væresteder understøtter arbejdet.

4. Tilbud om rygestop skal være skræddersyede og let tilgængelige
Socialt udsatte er ofte mere afhængige af nikotin og har sværere ved at stoppe med at ryge end de fleste andre rygere. Derfor har de brug for særligt tilrettelagte tilbud.

5. Der skal være penge og tid til arbejdet
Tobaksforebyggelse for socialt udsatte er stadig et pionerarbejde. Det er derfor vigtigt, at der især i opstartsfasen sættes ekstra ressourcer af til indsatsen både i form af både tid og penge. 


Sidst opdateret 21-06-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |