Skip navigation


Fakta

30-01-2013
Her følger faktaoplysninger

12 procent af alle danskere har en tatovering. Andelen er stigende, specielt blandt kvinder.

Lovforslaget om registreringsordningen:

·          Kravene til en registreret tatovør indebærer, at denne:

1.     skal have gennemført basal uddannelse

2.     skal overholde regler for god klinisk praksis

3.     undervises i og følger Miljøministeriets regler om regulering af indholdet i tatoveringsfarver

4.     skal oplyse forbrugerne om risici ved tatovering inden tatoveringen

·          Ordningen vil blive frivillig, så det er op til de enkelte tatovører, om de ønsker at blive registrerede

·          En brancheforening skal stå for registreringen af tatovører

·          Brancheforeningen skal oprette et klageorgan, hvor forbrugere kan klage over en registreret tatovør, og hvor tatovører kan klage over manglende mulighed for bruge titlen ”registreret tatovør”

·          Sundhedsstyrelsen skal godkende brancheforeninger, der kan registrere tatovører

·          Sundhedsstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside, hvilke foreninger, der er blevet godkendt

·          Brancheforeningen offentliggør på sin hjemmeside en liste over registrerede tatovører

·          Hvis brancheforeningen ikke overholder kravene, kan Sundhedsstyrelsen trække deres godkendelse tilbage

·          En registreret tatovør kan ved indgangspartiet ved synlig skiltning informere om, at vedkommende er registreret

·          En tatovør, som uberettiget betegner sig som ”registreret tatovør”, kan straffes med bøde

 

Tatoveringsfarver:   

·          Kræftfremkaldende stoffer bliver forbudt. (Det vil stadig være muligt at få tatoveringer i alle farver, da der findes alternativer uden kræftfremkaldende stoffer inden for alle nuancer).

·          Farverne skal fremover være sterile.

·          I løbet af 2013 kommer en informationskampagne, der sætter fokus på de risici, der fortsat vil være ved at få en tatovering. Blandt andet kan enkelte røde farver give alvorlige allergilignende reaktioner. For eksempel kan en rød tatovering fremkalde kløe, sår, udslæt og hævelse. Hvis man er uheldig, kan gamle tatoveringer med rød farve andre steder på kroppen også slå ud.

·          Det har ikke været muligt at fastslå, hvilket kemisk stof i den røde farve, der giver reaktionerne, så derfor kan det ikke forbydes. Dog tyder det på, at der er en sammenhæng mellem nogle af de kræftfremkaldende stoffer (primære aromatiske aminer) og de farver, der giver allergilignende reaktioner, så håbet er, at vi vil se færre reaktioner på tatoveringsfarver, når forbuddet træder i kraft.


Sidst opdateret 30-01-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |