Skip navigation


Familien skal være med, når overvægtige børn skal tabe sig

17-12-2013
PRESSEMEDDELELSE - Det kræver engagement fra hele familien, hvis overvægtige børn skal have held med at tabe sig, og der skal være et tæt samarbejde mellem regioner og kommuner. Det er grundtankerne bag den pulje på 24 mio. kr., som Sundhedsministeriet nu udmønter til seks projekter rundt om i landet.

Kodeordene er samarbejde og famillieinddragelse. En pulje på 24 mio. kr. fra satspuljen for 2013-2016 bliver nu udmøntet til seks udvalgte projekter, som skal hjælpe børn og unge, der har problemer med svær overvægt.

”Når man som overvægtig skal tabe sig, handler det om at ændre en hel livsstil. Og det er ikke noget, en syvårig eller for den sags skyld en 14-årig skal stå alene med. Derfor skal vi have hele familien med ombord, hvis behandlingen for alvor skal give resultater, der holder,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Svær overvægt er et stigende problem i Danmark, og det gælder også blandt de helt unge. For børn og unge kan svær overvægt få store og langtrækkende konsekvenser – både på det helbredsmæssige og det sociale og psykiske plan.

De senere år er der opnået gode resultater med behandlingsforløb, hvor samarbejdet mellem sygehuse og kommuner er helt centralt. De seks udvalgte projekter er derfor alle kendetegnet ved, at kommunen og regionen samarbejder fra første dag, barnet starter i forløbet.

”Det er helt afgørende, at samarbejdet fungerer, for børnene skal jo ikke være på sygehuset mere end højst nødvendigt. Vi ønsker ikke at sygeliggøre børnene, men at hjælpe dem til en sundere hverdag. Derfor skal børnenes hjemkommune også være en lige så stor del af forløbet som regionen, så behandlingen og opfølgningen kan ske tæt på barnets og familiens hjem og på deres hverdag,” siger Astrid Krag.

I udvælgelsen er der lagt vægt på, at projekterne – udover at have fokus på samarbejde – omfatter mange børn, og at projekterne involverer hele familien omkring barnet eller den unge. I alle seks projekter indgår en eller flere kommuner.

De 24 mio. kr. blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013-2015, og de tildeles projekterne over fire år.

Fordelingen af midlerne er følgende:

1.       Børne- og ungdomsafdelingen, Nordsjællands Hospital – Region Hovedstaden

6.550.000

2.       Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus – Region Sjælland

4.150.000

3.       Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg – Region Syddanmark

3.800.000

4.       H.C. Andersen Børnehospital – Region Syddanmark

2.030.000

5.       Børneafdelingen Regionshospital Randers – Region Midtjylland

3.100.000

6.       Børnespecialet – Aalborg Universitetshospital, Nord og Sygehus Vendsyssel – Region Nordjylland

4.070.000

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69


Sidst opdateret 17-12-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |