Skip navigation


Nye initiativer skal nedbringe dødeligheden blandt stofmisbrugere

05-10-2012
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Astrid Krag vil give stofmisbrugere en overdosispakke med udstyr til genoplivning og modgiften Naloxon, som de kan bruge til at yde hinanden akuthjælp ved en overdosis, inden ambulancen når frem. Initiativet skal reducere dødeligheden blandt stofmisbrugere.

Siden 2002 har hvert år været mellem 245 og 276 narkorelaterede dødsfald blandt stofmisbrugere. Ca. 75 pct. af dødsfaldene skyldes en overdosis af stoffer som heroin, morfin og metadon.   

For at nedbringe dødeligheden blandt stofmisbrugerne har regeringen og Enhedslisten afsat 6 mio. kr. til at igangsætte projekter i de største byer, hvor udvalgte stofmisbrugere vil få udleveret en overdosispakke med udstyr til genoplivning og tre doser af modgiften Naloxon.   

”Regeringen og Enhedslisten har den fælles ambition, at få nedbragt den store dødelighed blandt stofmisbrugerne. For selv om der er taget vigtige skridt og for eksempel indført lægeordineret heroin og etableret stofindtagelsesrum, er der fortsat for mange dødsfald blandt stofmisbrugerne. Hvert eneste af disse dødsfald er en tragedie for misbrugeren, familien og vennerne. Derfor har vi afsat midler til overdosispakkerne, der vil kunne redde liv blandt en af samfundets allersvageste grupper”, siger sundhedsminister Astrid Krag.   

Ideen til projektet stammer fra Købehavns Kommune, der sammen med Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere har gennemført et forsøgsprojekt, hvor stofmisbrugere blev registreret som den ordinerende læges medhjælp og fik udleveret overdosispakker. Samtidig blev de uddannet i genoplivning, i brugen af modgiften Naloxon og i ambulancetilkaldelse.   

Undersøgelse af narkotikadødsfald på vej
Udover projektet med overdosispakkerne har regeringen og Enhedslisten også afsat 2 mio. kr. til en ny undersøgelse, der skal afdække de nærmere omstædigheder i forbindelse med de enkelte narkorelaterede dødsfald. 
 

”Vi skal have en større viden om, hvad der går galt, så vi kan blive endnu klogere på, hvad der kan gøres for at forhindre dødsfald. Og vi kan bruge ny viden til at sætte endnu mere målrettet ind mod narkodødsfaldene”, siger Astrid Krag om baggrunden for undersøgelsen.   

Inspirationen til undersøgelsen kommer fra Norge, hvor man har gennemført en analyse af overdosisdødsfaldene i Oslo i perioden 2006-2008. Analysen viste bl.a., at en indsats på gadeplan ikke kan stå alene. Ca. 2/3 af dødsfaldene skete nemlig i stofmisbrugernes hjem.   

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf.: 50 84 48 66.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78. 


Sidst opdateret 05-10-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |